OZ jouw onafhankelijk gezondheidsfonds

Arbeidsongeschikt als werknemer

Melding van je ziekte

Wanneer de dokter verklaart dat je niet mag/kan gaan werken omwille van ziekte, een heelkundige ingreep of ongeval ben je arbeidsongeschikt. Meld je ziekte binnen de 3 kalenderdagen aan OZ.  

Lees meer

Documenten van je werkgever

De documenten 'Inlichtingen door werkgever' zitten mee in het uitkeringspakket. Deze documenten bezorg je aan je werkgever. Hij noteert hierop je loongegevens zodat wij het bedrag van je uitkering kunnen berekenen.

Lees meer

Berekening van je uitkering

Als je de 9 maanden voor je ziekte altijd voltijds hebt gewerkt, bedraagt je uitkering in het eerste jaar van je ziekte 60% van je laatste brutoloon. Je uitkering kan nooit meer bedragen dan een vooraf bepaald maximumbedrag.

Als je in de afgelopen 9 maanden voor je ziekte niet altijd voltijds hebt gewerkt, kan je uitkering minder bedragen.


Lees meer

Werk hervatten

Kan je terug volledig aan de slag? Vergeet niet het formulier 'Bewijs van arbeidshervatting' meteen te laten invullen door je werkgever en dit document op te sturen naar ons ziekenfonds. 

Lees meer

Documenten die je zelf moet invullen

Na ontvangst van je aangifte en erkenning door de adviserend geneesheer bezorgt OZ je een uitkeringspakket. Hierin zit een vragenlijst 'In te vullen door de gerechtigde'. Die vragenlijst vul je zelf in.

Hoe invullen

Controle door OZ

Na ontvangst van je getuigschrift voert de adviserend geneesheer een controle uit. Hij onderzoekt of je aangifte voldoet aan de voorwaarden en beoordeelt je medische situatie om arbeidsongeschikt erkend te worden.

OZ controleert of je aan alle administratieve voorwaarden voldoet om een uitkering te kunnen krijgen.

Welke voorwaarden zijn er?

Betaling van je uitkering

We engageren ons om binnen de 14 dagen nadat we al je documenten hebben ontvangen stap 4 (controle door OZ) en 5 (berekening van je uitkering) te doorlopen. 

Het geld van je uitkering zal 1-3 werkdagen later op je rekening staan.

Lees meer

Hervallen

Wanneer je al ziek geweest bent en binnen de 14 dagen terug ziek wordt, spreken we van een herval. Zelf al gaat het om een andere ziekte. Je moet opnieuw een aangifte doen binnen de 3 kalenderdagen. 

Lees meer

Brochures