OZ jouw onafhankelijk gezondheidsfonds

Arbeidsongeschikt als werkzoekende

Melding van je ziekte

Wanneer de dokter verklaart dat je niet mag/kan gaan werken omwille van ziekte, een heelkundige ingreep of ongeval ben je arbeidsongeschikt. Meld je ziekte binnen de 3 kalenderdagen aan OZ. Op je controlekaart duid je de dagen ziekte aan met een 'z'.

Lees meer

Documenten van je werkgever

De documenten 'Inlichtingen door werkgever' zitten mee in het uitkeringspakket. Je hoeft zelf niets te doen. De werkloosheid bezorgt ons automatisch de nodige gegevens nadat je ziekte is erkend.


Lees meer

Berekening van je uitkering

Je uitkering wordt berekend op basis van de initiële werkloosheidscategorie of op basis van een wettelijk forfaitair loon van de werkloosheid.

Lees meer

Werk hervatten

Kan je terug volledig aan de slag of ben je terug beschikbaar op de arbeidsmarkt? Vergeet niet het formulier 'Bewijs van arbeidshervatting' te laten invullen door je werkgever of werkloosheidsinstelling en dit document op te sturen naar ons ziekenfonds. 

Lees meer

Documenten die je zelf moet invullen

Na ontvangst van je aangifte bezorgen wij je een uitkeringspakket. Hierin zit een vragenlijst 'In te vullen door de gerechtigde'. Die vragenlijst vul je zelf in en bezorg je terug aan OZ.

Hoe invullen

Controle door OZ

Na ontvangst van je getuigschrift voert de adviserend geneesheer een controle uit. Hij onderzoekt of je aangifte voldoet aan de voorwaarden en beoordeelt je medische situatie om arbeidsongeschikt erkend te worden.

OZ controleert of je aan alle administratieve voorwaarden voldoet om een uitkering te kunnen ontvangen.

Welke voorwaarden zijn er?

Betaling van je uitkering

We engageren ons om binnen de 14 dagen nadat we al je documenten hebben ontvangen stap 4 (controle door OZ) en 5 (berekening van je uitkering) te doorlopen. 

Het geld van je uitkering zal 1-3 werkdagen later op je rekening staan.

Lees meer

Hervallen

Wanneer je al ziek geweest bent en binnen de 14 dagen terug ziek wordt, spreken we van een herval. Zelf al gaat het om een andere ziekte. Je moet opnieuw een aangifte doen binnen de 3 kalenderdagen.

Lees meer

Brochures