OZ jouw onafhankelijk gezondheidsfonds

Arbeidsongeschikt als zelfstandige

Melding van je ziekte

Wanneer de dokter verklaart dat je niet mag/kan gaan werken omwille van ziekte, een heelkundige ingreep of ongeval ben je arbeidsongeschikt. Meld je de ziekte binnen de 29 dagen aan OZ. Als zelfstandige heb je de eerste maand geen recht op uitkeringen.

Lees meer

Documenten van je sociaal verzekeringsfonds

Om uitkeringen te kunnen ontvangen, moeten je sociale bijdragen in het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan je ziekte in orde zijn. Je moet hier zelf niks voor doen. OZ vraagt de nodige documenten rechtstreeks op.

Lees meer

Berekening van je uitkering

De uitkeringen van een zelfstandige zijn forfaitair bepaald en afhankelijk van je gezinssituatie.

Als zelfstandige kan je vanaf de tweede maand ziekte een uitkering ontvangen.

Lees meer

Werk hervatten

Kan je terug volledig aan de slag? Vergeet niet het formulier 'Bewijs van arbeidshervatting' in te vullen en dit document op te sturen naar ons ziekenfonds. 

Lees meer

Documenten die je zelf moet invullen

Na het ontvangst van uw aangifte bezorgen wij je 3 documenten die je moet invullen:
  • vragenlijst betreffende de beroepsactiviteit
  • inlichtingenblad uitkeringen
  • inkomstenaangifteformulier 225

Hoe invullen

Controle door OZ

Na ontvangst van je getuigschrift voert de adviserend geneesheer een controle uit. Hij onderzoekt of je aangifte voldoet aan de voorwaarden en beoordeelt je medische situatie om arbeidsongeschikt erkend te worden.

OZ controleert of je voldoet aan de administratieve voorwaarden om een uitkering te kunnen ontvangen.

Welke voorwaarden zijn er?

Betaling van je uitkering

We engageren ons om binnen de 14 dagen nadat we al je documenten hebben ontvangen stap 4 (controle door OZ) en 5 (berekening van je uitkering) te doorlopen. 

Het geld van je uitkering zal 1-3 werkdagen later op je rekening staan.

Lees meer

Hervallen

Wanneer je al ziek geweest bent en binnen de 14 dagen terug ziek wordt, spreken we van een herval. Zelf al gaat het om een andere ziekte. Je moet opnieuw een aangifte doen binnen de 3 kalenderdagen.

Hervallen