Op maandag 2 november zijn onze kantoren gesloten. We zijn die dag ook telefonisch niet bereikbaar.
Vroedvrouw

Moederschapsbescherming

Je hebt er alle belang bij om je werkgever van je zwangerschap op de hoogte te brengen. Want vanaf dat moment gelden een aantal wettelijke beschermingsmaatregelen.

Ten laatste 7 weken (9 weken voor een meerling) vóór de vermoedelijke datum van de bevalling moet je je werkgever een medisch getuigschrift bezorgen. Je verstuurt dit het best aangetekend. Geef je het zelf af? Vraag dan altijd een ontvangstbewijs.

Zodra je werkgever op de hoogte is van je zwangerschap, mag hij je geen overuren of zwaar of gevaarlijk werk meer laten doen - behalve in uitzonderlijke gevallen.

 

Speciale bescherming tegen ontslag

Er begint ook een speciale bescherming tegen ontslag te lopen. Die geldt tot het einde van de maand die  volgt op je moederschapsrust. Ontslaat je werkgever je in deze periode omwille van je zwangerschap? Dan moet hij je naast de gewone opzeggingsvergoeding een bijkomende vergoeding van zes maanden brutoloon betalen.

 

Prenatale medische onderzoeken

Tijdens je zwangerschap heb je het recht om afwezig te blijven van het werk voor prenatale medische onderzoeken die niet buiten de werkuren kunnen plaatsvinden. Je behoudt dan je normale loon. Breng je werkgever op de hoogte en bezorg hem indien nodig een medisch getuigschrift.

 

Prenataal verlof

Start je prenataal verlof? Dan moet je je werkgever een getuigschrift bezorgen met de data van het verlof, volgens de gangbare procedure in het bedrijf. Je prenataal verlof start ten laatste zeven dagen voor de vermoedelijke datum van de bevalling.