Vanwege de coronamaatregelen wijzigt de werking van onze kantoren. Bekijk onze kantorenzoeker om te zien waar je terecht kan.
Vroedvrouw

Werknemer en werkzoekende

De aanvraagprocedure verloopt via de volgende stappen:
  1. Stuur een medisch attest met de vermoedelijke bevallingsdatum naar het ziekenfonds, ten vroegste 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum.
  2. Het ziekenfonds stuurt je een inlichtingsblad uitkeringen.
  3. Vul jouw deel van het document in en laat de rest invullen door je werkgever of werkloosheidskas.
  4. Bezorg het ingevulde document terug aan het ziekenfonds.
  5. Op basis van het document berekent het ziekenfonds hoeveel de uitkering zal bedragen.
  6. Bezorg het ziekenfonds na de bevalling een uittreksel van de geboorteakte.
  7. Op basis van dat uittreksel berekenen wij de einddatum van het moederschapsverlof.

Opgelet!
Indien je het werk hervat voor de geplande einddatum dien je OZ hiervan op de hoogte te brengen.


 


Eerste 30 dagen moederschapsverlof Vanaf de 31stedag
Werknemer 82% van het brutoloon 75% van het begrensde loon
Werkzoekende Basisuitkering werkloosheid +19,5% Basisuitkering werkloosheid + 15%