Vroedvrouw

Net mama of papa geworden?

Nadat je wat bekomen bent van de geboorte en je je nageslacht uitgebreid bewonderd hebt, zijn er een aantal instanties die je best zo snel mogelijk op de hoogte brengt van de geboorte.
Eén van de ouders, of beiden samen, geeft de geboorte binnen de 15 dagen aan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is.

Wat neem je mee?
  • de identiteitskaart van beide ouders
  • het trouwboekje of de erkenningsakte (als de ouders niet getrouwd zijn en de vader het kindje op voorhand erkend heeft)
  • het geboorteattest dat je bij de geboorte kreeg
Het gemeentebestuur geeft je enkele uittreksels van de geboorteakte:
  • één voor de kinderbijslag
  • één voor het ziekenfonds
  • Enkele extra exemplaren
Zodra de identiteitspapieren van je kindje klaar zijn, brengt de gemeente je op de hoogte.
Bezorg het uittreksel van de geboorteakte zo vlug mogelijk aan OZ501. Wij hebben dit attest nodig om de precieze duur van de bevallingsrust te berekenen en om je kindje in te schrijven als persoon ten laste.

Je kan kiezen bij wie je kindje als persoon ten laste wordt ingeschreven: bij jou of bij je partner. Maak je zelf geen keuze, dan gelden de prioriteitsregels.

Als jij en je partner bij verschillende ziekenfondsen zijn aangesloten, is het aan te raden op voorhand contact op te nemen met je persoonlijke klantenadviseur.

Wij bezorgen je kleefvignetten en vragen een ISI+ kaart aan op naam van je kind. In afwachting hiervan krijg je een attest dat je gebruikt tot je over de ISI+ kaart beschikt.


Een geboorte geeft recht op een geboortepremie, ook kraamgeld genoemd. Deze wordt uitbetaald door het kinderbijslagfonds. De kraampremie kan je aanvragen vanaf de zesde maand zwangerschap. Lees meer hierover onder de rubriek ‘Kindje op komst of net bevallen? Vraag de geboortepremie aan.

Na de geboorte kan je ook de kinderbijslag aanvragen. Voeg de originele geboorteakte bij de aanvraag voor kinderbijslag (Model E) en bezorg beide aan hetzelfde kinderbijslagfonds als de aanvraag voor het kraamgeld. Dit is:
  • het kinderbijslagfonds van je werkgever
  • het kinderbijslagfonds van je laatste werkgever als je werkonbekwaam, werkloos of gepensioneerd bent
  • het sociaal verzekeringsfonds als je zelfstandige bent
  • de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers als je nooit gewerkt hebt, in het onderwijs staat of grensarbeider bent
Nadat het kinderbijslagfonds op de hoogte werd gebracht van de geboorte, ontvangt de moeder automatisch elke maand kinderbijslag.
Breng dan je werkgever op de hoogte, bv. per telefoon of met het geboortekaartje. Hiervoor bestaat geen specifiek document. Stem dus best even af met je personeelsdienst.

 


Je kan voor je kind vanaf de geboorte een hospitalisatieverzekering afsluiten.

Als één van de ouders tenminste zes maanden aangesloten is bij Hospitalia, de hospitalisatieverzekering van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, kan je je kindje binnen de drie maanden na de geboorte inschrijven, zonder wachttijd en zonder medische vragenlijst.

Vermeld bij afgifte van het geboorteattest dat je kindje ook bij Hospitalia aangesloten moet worden en wij doen de rest!

Wacht je langer dan drie maanden? Of is je wachttijd nog niet vervuld? Neem dan contact op met je persoonlijke klantenadviseur om de mogelijkheden te bespreken.

Nuttige links

Brochures