Vroedvrouw

Net mama of papa geworden?

Nadat je wat bekomen bent van de geboorte en je je nageslacht uitgebreid bewonderd hebt, zijn er een aantal instanties die je best zo snel mogelijk op de hoogte brengt van de geboorte.
Eén van de ouders, of beiden samen, geeft de geboorte binnen de 15 dagen aan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is.

Wat neem je mee?
 • de identiteitskaart van beide ouders
 • het trouwboekje of de erkenningsakte (als de ouders niet getrouwd zijn en de vader het kindje op voorhand erkend heeft)
 • het geboorteattest dat je bij de geboorte kreeg
Het gemeentebestuur geeft je enkele uittreksels van de geboorteakte:
 • één voor het groeipakket (voorheen de kinderbijslag)
 • één voor het ziekenfonds
 • Enkele extra exemplaren
Zodra de identiteitspapieren van je kindje klaar zijn, brengt de gemeente je op de hoogte.
Bezorg het uittreksel van de geboorteakte zo vlug mogelijk aan OZ501. Wij hebben dit attest nodig om de precieze duur van de bevallingsrust te berekenen en om je kindje in te schrijven als persoon ten laste.

Je kan kiezen bij wie je kindje als persoon ten laste wordt ingeschreven: bij jou of bij je partner. Maak je zelf geen keuze, dan gelden de prioriteitsregels.

Als jij en je partner bij verschillende ziekenfondsen zijn aangesloten, is het aan te raden op voorhand contact op te nemen met je persoonlijke klantenadviseur.

Wij bezorgen je kleefvignetten en vragen een ISI+ kaart aan op naam van je kind. In afwachting hiervan krijg je een attest dat je gebruikt tot je over de ISI+ kaart beschikt.


Op 1 januari 2019 nam Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag werd omgevormd en heet voortaan het groeipakket.

Voor elke geboorte kan u een groeipakket aanvragen. Dat groeipakket bestaat uit:

 • startbedrag: € 1.122 bij de geboorte of adoptie van een kind
 • basisbedrag: maandelijks € 163,20*
 • schoolbonus: elk kind dat in juli recht had op het basisbedrag krijgt een
  schoolbonus (ook kinderen die nog niet naar school gaan). Je krijgt de schoolbonus
  automatisch, met het basisbedrag in augustus. Het bedrag hangt af van de leeftijd
  van het kind. Bekijk de bedragen op www.groeipakket.be

Sommige kinderen krijgen één of meer toeslagen als extra ondersteuning:

 • zorgtoeslag: een maandelijkse extra voor (half)wezen, pleegkinderen en kinderen
  met een specifieke zorgnood
 • sociale toeslag: een maandelijkse extra die afhangt van je inkomen en het aantal
  kinderen in je gezin
 • participatietoeslag (kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag, schooltoeslag): kinderen
  hebben meer kansen als ze deelnemen aan kinderopvang en onderwijs.
  Het Groeipakket stimuleert die deelname via participatietoeslagen. Als je er recht
  op hebt, krijg je ze automatisch. Je hoeft ze niet expliciet aan te vragen.

Hoe aanvragen?

Je kan het groeipakket in Vlaanderen aanvragen bij een van de volgende vijf organisaties: FONS, Infino, Kidslife Vlaanderen,
MyFamily en Parentia.

Krijg je je eerste kindje in 2019?
Vraag dan je startbedrag (voorheen kraamgeld) aan bij een uitbetaler naar keuze. Je blijft voor minimaal 1 jaar aangesloten.

Ontvang je nu al kinderbijslag?
Je oude kinderbijslagfonds gaf je dossier automatisch door aan zijn Vlaamse opvolger. Je blijft voor minimaal 1 jaar aangesloten.

Ontvang je kinderbijslag en komt er nog een kindje bij vanaf 2019?
Je mag je aanvraag indienen vanaf de zesde maand zwangerschap, samen met een attest van de gynaecoloog. Je ontvangt het startbedrag ten vroegste tweemaanden voor de voorziene bevallingsdatum. Na de geboorte krijg je automatisch maandelijks het basisbedrag op je rekening gestort samen met eventuele toeslagen. Vraag je startbedrag aan bij een uitbetaler naar keuze. Deze keuze geldt voor alle kinderen in je gezin.


Breng dan je werkgever op de hoogte, bv. per telefoon of met het geboortekaartje. Hiervoor bestaat geen specifiek document. Stem dus best even af met je personeelsdienst.

 


Je kan voor je kind vanaf de geboorte een hospitalisatieverzekering afsluiten.

Als één van de ouders tenminste zes maanden aangesloten is bij Hospitalia, de hospitalisatieverzekering van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, kan je je kindje binnen de drie maanden na de geboorte inschrijven, zonder wachttijd en zonder medische vragenlijst.

Vermeld bij afgifte van het geboorteattest dat je kindje ook bij Hospitalia aangesloten moet worden en wij doen de rest!

Wacht je langer dan drie maanden? Of is je wachttijd nog niet vervuld? Neem dan contact op met je persoonlijke klantenadviseur om de mogelijkheden te bespreken.

Nuttige links

Brochures