Vroedvrouw

Kindje op komst of net bevallen? Vraag je geboortepremie aan.

Ben jij, of minstens één ander inwonend gezinslid, werknemer of zelfstandige (of gelijkgesteld)? Dan heb je recht op een geboortepremie van de overheid, ook kraamgeld genoemd. 

Het kraamgeld wordt betaald door het kinderbijslagfonds of door RSVZ voor zelfstandigen, volgens deze bedragen:

Eerste kindje € 1.223,11
(tarief sinds 01/12/2012)
Tweede en volgende kindjes € 920,25
(tarief sinds 01/12/2012)
Meerlingen (per kindje) € 1.223,11
(tarief sinds 01/12/2012)

 

Hoe bekom je deze premie?

Om de premie aan te vragen voor de bevalling, heb je een attest nodig van je gynaecoloog waar de vermoedelijke bevallingsdatum op vermeld staat. Vraag je de premie aan na de bevalling, samen met de kinderbijslag? Dan heb je de geboorteakte van de gemeente nodig.

  • Ben je (ex-)werknemer? 
Vraag het formulier Model E aan je (laatste) werkgever, vul het in en bezorg het samen met het attest van de gynaecoloog of het origineel geboortebewijs aan het kinderbijslagfonds van je werkgever.

Sommige werkgevers doen de jonge mama of papa die bij hen in dienst is een geschenk of premie cadeau. Voor meer informatie kan je je personeelsdienst contacteren.

  • Ben je zelfstandige?
Vraag het formulier Model E aan bij je sociale verzekeringskas en bezorg het daar ingevuld terug, samen met het attest van de gynaecoloog of het origineel geboortebewijs.

  • Leerkracht, zonder job of grensarbeider
Sta je in het onderwijs, heb je nooit een job gehad of ben je grensarbeider? Richt je dan tot de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.

 

Wanneer doe je het?

Je kan het kraamgeld aanvragen vanaf de 6e maand van de zwangerschap. Eens de aanvraag is ingediend, kan je de premie ten vroegste uitbetaald krijgen vanaf de 7e maand van de zwangerschap.

Vergeet niet om het kinderbijslagfonds na de geboorte nog de originele geboorteakte van de gemeente te bezorgen! Als het kinderbijslagfonds op de hoogte is, zal de moeder ook automatisch de kinderbijslag maandelijks ontvangen.

 

Geboorte- of adoptiepremie of bon OZ Shop

Kinderen krijgen kost geld. En een jong ziekenfonds weet dat. OZ draagt met plezier een steentje bij! Als je je kindje aansluit bij OZ betalen wij je een geboorte- of adoptiepremie of krijg je een bon in de OZ Shop.

Geboorte- of adoptiepremie

Voor een eerste kindje krijg je een premie van € 150 per aangesloten ouder. Bij een tweede of volgende kindje bedraagt de premie € 100. 

OF

Bon OZ Shop

Je kan ook kiezen voor een bon in de OZ Shop waarmee je baby- en kinderproducten kan aankopen. Voor een eerste kindje krijg je per ouder een bon t.w.v. € 200*. Voor een tweede kindje krijg je een bon t.w.v. € 130*. 

*De terugbetaling van 10% van OZ op aankopen in de OZ Shop is reeds inbegrepen.

De gekozen optie geldt voor beide ouders en is dus niet combineerbaar. Ouder(s) en baby moeten bij de geboorte of adoptie aangesloten zijn bij OZ.

Meer informatie?

Meer informatie kan je verkrijgen via je kinderbijslagfonds of de sociale verzekeringskas. Afhankelijk van je statuut als werknemer of zelfstandige, verschilt de aanvraagprocedure.

Meer informatie kan je vinden op:
  • de website van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
  • Voor zelfstandigen bij Xerius
Je personeelsdienst kan je ook verder helpen.

Brochures