Vroedvrouw

Hospitalisatie van de moeder

Moet de moeder in het ziekenhuis blijven? Dan behoudt ze haar moederschapsuitkering.

De vader (of meeouder) die stopt met werken, heeft vanaf de achtste dag recht op een uitkering tot de  moeder het ziekenhuis mag verlaten (maximaal veertien weken, of achttien weken bij een meerling). Deze bedraagt 60% van het begrensde brutomaandloon. Op het vervangingsinkomen wordt 11,11% bedrijfsvoorheffing afgehouden.

Ook in geval van overlijden van de moeder heeft de vader (of meeouder) recht op deze uitkering.

 

Wie breng je op de hoogte?

De vader (of meeouder) moet zijn/haar werkgever op de hoogte brengen. Van dan af geldt er een ontslagbescherming. Ook het ziekenfonds moet op de hoogte gebracht worden. Bezorg een attest van hospitalisatie van de moeder of een overlijdensakte.

Het ziekenfonds stuurt, naast eventuele andere documenten, een inlichtingsblad uitkeringen. Vul het in, laat je werkgever dat ook doen en stuur het zo snel mogelijk terug naar je ziekenfonds. De ingevulde documenten zijn nodig om je uitkering te berekenen.

Bij het einde van het verlof bezorg je het ziekenfonds binnen de acht dagen een bewijs van werkhervatting, ingevuld door je werkgever.

Als de moeder gehospitaliseerd was, moet je je ziekenfonds ook een attest bezorgen dat het einde van de hospitalisatie vermeldt.

Brochures