Vroedvrouw

Kinesitherapie

Bij de kinesitherapeut kan je terecht voor de prenatale zwangerschapsgymnastiek en de postnatale revalidatie.

De ziekteverzekering betaalt de pre- en postnatale verstrekkingen door kinesitherapeuten deels terug (tot max. 9 per zwangerschap).

De terugbetaling door je ziekenfonds bedraagt voor gewone verzekerden 60-65% van het verbintenistarief. Voor niet-verbonden kinesitherapeuten, die zich niet aan het verbintenistarief moeten houden, daalt de terugbetaling met 25%.

De terugbetaling voor verzekerden met verhoogde tegemoetkoming bedraagt 80-82%, ook als de kinesitherapeut niet-verbonden is.

Bezorg je ziekenfonds een getuigschrift voor de verstrekte hulp om je kosten terugbetaald te krijgen.

Brochures