Vroedvrouw

Kraamzorg

Kraamzorg wordt georganiseerd door zelfstandige vroedvrouwen, kraamcentra of diensten voor thuis- of gezinsverpleging. Ze organiseren en coördineren deskundige aangepaste hulp rond de geboorte. Voor alle gezinnen, ongeacht waar of op welke manier de bevalling gebeurt.

Doorgaans wordt een onderscheid gemaakt tussen medisch-verpleegkundige zorgverlening door vroedvrouwen en kraamhulp door een professionele kraamverzorgster.

De kraamverzorgende

De kraamverzorgende helpt jou en je gezin met de aanpassingen die nodig zijn om op het ritme van de baby te leren leven. Hij of zij verzorgt de kersverse mama, begeleidt je bij de verzorging van de baby, vangt de andere kinderen op, helpt met kleine huishoudelijke taken (o.a. opruimen, poetsen, strijken, koken), geeft nuttige tips, enz. 

Om je met raad en daad te kunnen bijstaan, kan de kraamverzorgende rekenen op medische begeleiding door een vroedvrouw of arts. 

OZ Sociale Dienst regelt voor jou gepaste kraamzorg. We raden je aan dit tijdig aan te vragen.

Hoeveel kost het?

Je betaalt een bijdrage op basis van het gezinsinkomen. Soms geldt er een forfaitaire prijs. Ook vervoerskosten moet je in sommige gevallen vergoeden.

Je moet kraamhulp geruime tijd vóór de bevalling aanvragen, want er zijn lange wachtlijsten.

Ben je aangesloten bij Hospitalia Medium of Plus? Dan heb je tijdens de eerste zeven weekdagen die volgen op het verlaten van het hospitaal recht op maximum € 20 per weekdag dat je gebruik maakt van kraamzorg.