Vanwege de coronamaatregelen wijzigt de werking van onze kantoren. Bekijk onze kantorenzoeker om te zien waar je terecht kan.
Vroedvrouw

Moederschapshulp voor zelfstandigen

Vrouwelijke zelfstandigen krijgen van hun sociaal verzekeringsfonds 105 dienstencheques cadeau bij de geboorte van hun kind(eren). Daarmee kan je een huishoudhulp inschakelen via een erkende organisatie, zoals bijvoorbeeld OZhulp@home vzw, die tot de Groep OZ behoort. De dienstencheques zijn acht maanden geldig.
Om in aanmerking te komen voor de gratis dienstencheques moet je:
  • gedomicilieerd zijn in België
  • minstens de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep of een meewerkende partner betalen
  • de geboorte bewijzen op basis van een geboorteattest
  • een beroepsactiviteit hervatten na het moederschapsverlof
  • genieten van moederschapsuitkeringen

Je vraagt de gratis dienstencheques aan bij je sociaal verzekeringsfonds. Je kan je dienstencheques aanvragen vanaf de zesde maand van je zwangerschap tot uiterlijk het einde van de vijftiende week na je bevalling. De cheques worden ten vroegste vanaf de dag na de bevalling uitbetaald. 

Onderstaande documenten moeten ook bezorgd worden aan je sociale verzekeringsfonds om in aanmerking te komen voor de gratis dienstencheques:

  • Het ingevulde inschrijvingsformulier bij Sodexo.
  • Heb je al een gebruikersnummer? Deel dat dan mee. Je hoeft je niet opnieuw in te schrijven.
  • Een attest van het ziekenfonds waaruit blijkt dat je moederschapsuitkeringen geniet. Dat attest ontvang je automatisch na berekening van de moederschapsrustuitkeringen.
  • Een kopie van het geboorteattest.
  • Een verklaring dat je na de bevallingsrust opnieuw begint te werken.

De gratis dienstencheques voor vrouwelijke zelfstandigen geven geen recht op de doorgaans geldende belastingvermindering. De tegenwaarde moet je niet opnemen in je belastingaangifte, want de cheques worden niet belast.


Brochures