OZ jouw onafhankelijk gezondheidsfonds

Moederschapsuitkering

Tijdens de periode van je moederschapsverlof krijg je van het ziekenfonds een moederschapsuitkering.
Vraag je je af hoe de aanvraagprocedure werkt en hoe de toegekende bedragen berekend worden? We maken je graag wegwijs.

Aanvraag

De aanvraagprocedure verloopt via de volgende stappen:

  1. Stuur een medisch attest met de vermoedelijke bevallingsdatum naar het ziekenfonds, ten vroegste 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum.
  2. Het ziekenfonds stuurt je een inlichtingsblad uitkeringen.
  3. Vul jouw deel van het document in en laat de rest invullen door je werkgever of werkloosheidskas.
  4. Bezorg het ingevulde document terug aan het ziekenfonds.
  5. Op basis van het document berekent het ziekenfonds hoeveel de uitkering zal bedragen.
  6. Bezorg het ziekenfonds na de bevalling een uittreksel van de geboorteakte.
  7. Op basis van dat uittreksel berekenen wij de einddatum van het moederschapsverlof.

Opgelet!
Bezorg het ziekenfonds een attest van werkhervatting binnen de 8 dagen na het einde van het bevallingsverlof. Dat document krijg je van het ziekenfonds en moet worden ingevuld door de werkgever of door de instelling die de werkloosheidsuitkering betaalt. Als je zelfstandige bent, vul je dit document zelf in.

Bedragen moederschapsuitkering

Eerste 30 dagen moederschapsverlof Vanaf de 31ste dag
Werkneemster 82% van het werkelijke loon 75% van het begrensde loon
Werkloze Basisuitkering werkloosheid +19,5% Basisuitkering werkloosheid + 15%

 

Moederschapsuitkering zelfstandigen

Voor zelfstandigen is het bedrag van de moederschapsuitkering forfaitair vastgesteld op € 458,31 per opgenomen week. (index 01/01/2017)

De moederschapsuitkering is een vervangingsinkomen waarop je belastingen betaalt. Het ziekenfonds houdt een bedrijfsvoorheffing in van 11,11%.

Hoe vraag je je uitkering aan?
Vraag aan je ziekenfonds het formulier om een moederschapsuitkering als zelfstandige aan te vragen. Je arts zal de vermoedelijke bevallingsdatum invullen en zal vermelden of je eventueel een meerling verwacht.

Vermeld zelf nog:
  • de datum waarop de beroepsactiviteit wordt stopgezet
  • het aantal weken moederschapsrust dat je wil opnemen
Stuur het aanvraagformulier samen met het geboorteattest op naar je ziekenfonds.

Je ziekenfonds betaalt je de uitkering na opname van elke ononderbroken periode. Als je alle 8 weken na elkaar opneemt, dan krijg je de uitkering na deze 8 weken. Neem je de totale periode in stukken op? Dan krijg je de uitkering voor de gepasseerde weken telkens na die opgenomen periode. 

Tijdens de moederschapsrust zet je je normale beroepsactiviteit stop en oefen je geen andere beroepsactiviteit uit.

 

Belastingaangifte

Bij de jaarlijkse belastingaangifte moet je de moederschapsuitkering vermelden in Deel 1, Vak IV. Fiscaal gezien valt de moederschapsuitkering immers onder het stelsel van de belastbare vervangingsinkomens.

Brochures