Vroedvrouw

Zelfstandige

Vraag het formulier om een moederschapsuitkering als zelfstandige aan te vragen aan je ziekenfonds. Je arts zal de vermoedelijke bevallingsdatum invullen en zal vermelden of je eventueel een meerling verwacht.

Vermeld zelf nog:

  • de datum waarop de beroepsactiviteit wordt stopgezet
  • het aantal weken moederschapsrust dat je wil opnemen

Stuur het aanvraagformulier samen met het geboorteattest op naar je ziekenfonds.

Je ziekenfonds betaalt je de uitkering na opname van elke ononderbroken periode. Als je alle 12 weken na elkaar opneemt, dan krijg je de uitkering na deze 12 weken. Neem je de totale periode in stukken op? Dan krijg je de uitkering voor de gepasseerde weken telkens na die opgenomen periode. 

Tijdens de moederschapsrust zet je je normale beroepsactiviteit stop en oefen je geen andere beroepsactiviteit uit.


Het sociaal verzekeringsfonds voorziet ook moederschapshulp voor zelfstandigen in de vorm van dienstencheques. Zo kan je een huishoudhulp inschakelen om je werk te verlichten.


Voor zelfstandigen is het bedrag van de moederschapsuitkering forfaitair vastgesteld op € 489,75 per opgenomen week (index 1/7/2019).

De moederschapsuitkering is een vervangingsinkomen waarop je belastingen betaalt. Het ziekenfonds houdt een bedrijfsvoorheffing in van 11,11%. 


Belastingaangifte

Bij de jaarlijkse belastingaangifte moet je de moederschapsuitkering vermelden in Deel 1, Vak IV. Fiscaal gezien valt de moederschapsuitkering immers onder het stelsel van de belastbare vervangingsinkomens.