Vroedvrouw

Oppas zieke kinderen

Laat je baan het niet toe om voor je zieke bengel te zorgen? En kan je onmogelijk voor opvang zorgen? Geen nood. Een ervaren kinderoppas springt graag voor je in!

De dienst Oppas zieke kinderen van OZ501 is gratis. Je kan van deze dienst gebruik maken tot acht dagen per kind per kalenderjaar, voor maximum 3 opeenvolgende dagen.

Er staat een oppas voor je klaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8u en 19u. Als je moet werken op zaterdag en geen opvang vindt, kan je ook een oppas aanvragen. Een oppas komt voor minimum 3 uur en maximum 9 uur per dag.

De opvang wordt in goede banen geleid door Solidariteit Voor Het Gezin of indien nodig door Tempo team.

Je kan iedere werkdag tussen 8u30 en 17u30 terecht in je OZ kantoor om een oppas aan te vragen. We registreren je aanvraag en zoeken een oppas binnen de 24 uur.

Tussen 17u30 en 22u kan je terecht op het nummer 078 05 51 00.

 • in orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten

 • je kindje moet aangesloten zijn bij OZ501

 • voor zieke kinderen tussen 3 maanden en 14 jaar

 • een doktersattest is vereist. Dit geef je af aan de oppas

 • de eerste keer dat je gebruik maakt van deze dienst heb je ook een bewijs van je groeipakket (voorheen kinderbijslag) nodig, bv. een kopie van een rekeninguittreksel

 • de aanvraag moet minstens 24 uur op voorhand gebeuren

 • de ouders mogen niet aanwezig zijn op de plaats waar de oppas doorgaat. Uitzonderingen:
  • De aanwezige ouder is zelf ziek
  • De aanwezige ouder doet aan thuiswerk

 • de dienst ‘oppas zieke kinderen’ kan niet gebruikt worden in volgende situaties:
  • Chronisch zieken
  • Ziekten die verzorging van een verpleegkundige vereisen
  • Thuishospitalisatie

 • annuleer je de dag op voorhand na 20u? Dan zal een administratiekost van € 25 aangerekend worden 


Heb je een hospitalisatieverzekering Hospitalia of Hospitalia Plus? Dan zijn er nog extra mogelijkheden voor oppas zieke kinderen waar je aanspraak op kan maken:

Daghospitalisatie voor kind of ouders

 • Tijdens de eerste nacht na hospitalisatie ziekenoppas
 • Maximum 12 uur tussen 19u en 8u. 

Hospitalisatie voor meer dan 2 dagen wegens onvoorzienbaar ongeval of ziekte

 • Tijdens eerste nacht na hospitalisatie: nachtoppas voor max 12 uur tussen 19u en 8u.
 • Dagoppas tussen 8u en 19u als er maximum 3 kinderen per familie ten laste zijn
 • Max 5 werkdagen, van maandag tot zaterdag, maximum 10u/dag. 

Gewone bevalling (meer dan 2 dagen hospitalisatie) 

 • Dagoppas tussen 8u en 19u als er maximum 3 kinderen per familie ten laste zijn
 • Maximum 3 werkdagen, van maandag tot zaterdag, maximum 10u/dag
 • De oppas heeft plaats tijdens het verblijf van de moeder in de kraamkliniek en indien de echtgenoot werkt. 

Korte bevalling (maximum 2 dagen hospitalisatie)

 • Dagoppas tussen 8u en 19u als er maximum 3 kinderen per familie ten laste zijn
 • Maximum 3 werkdagen, van maandag tot zaterdag, maximum 10u/dag
 • De oppas heeft plaats tijdens en/of na het verblijf van de moeder in de kraamkliniek en indien de echtgenoot werkt


Alle tegemoetkomingen gelden enkel voor OZ501 klanten in orde met de bijdragen aanvullende diensten.