Vroedvrouw

Ouderschapsverlof

Werk je in de privésector en heb je ten minste één jaar anciënniteit? Dan heb je recht op vier maanden ouderschapsverlof.

Het ouderschapsverlof past in de algemene regeling van het tijdskrediet. De werknemer krijgt een onderbrekingsuitkering van de RVA waarvan het bedrag verschilt naargelang de duur of de vermindering van zijn arbeidsprestaties.

De vierde maand ouderschapsverlof kan door iedereen worden genomen, maar wordt enkel vergoed voor kinderen geboren of geadopteerd na 8 maart 2012.

Er zijn drie mogelijke manieren om het ouderschapsverlof op te nemen:

  • 4 maanden voltijds: je kan die periode opdelen in verschillende maanden.
  • 8 maanden halftijds: je kan deze periode opsplitsen in delen van 2 maanden.
  • 20 maanden 1/5: je kan deze periode opsplitsen in delen van 5 maanden.

Voor de tweede en de derde mogelijkheid moet je voltijds tewerkgesteld zijn op het moment dat je start met het ouderschapsverlof.

Een overstap van het ene stelsel naar het andere stelsel is mogelijk, bijvoorbeeld een deel voltijds, een deel halftijds en een deel 1/5. Hierbij geldt het principe: één maand voltijds = twee maanden halftijds = vijf maanden 1/5 onderbreking.

Je kunt ouderschapsverlof ook combineren met andere vormen van loopbaanonderbreking (tijdskrediet, moederschapsverlof, geboorteverlof, ...

 

Voorwaarden

  • Je kan ouderschapsverlof opnemen voor elk kind jonger dan 12 jaar. Heeft je kind een geestelijke of lichamelijke aandoening van minstens 66%, dan kan je het verlof opnemen tot de leeftijd van 21 jaar.
  • Ook voor een geadopteerd kind heb je recht op ouderschapsverlof.
  • Je moet minstens een jaar bij je huidige werkgever werken om je aanvraag te kunnen indienen.

 

Wanneer?

Ouderschapsverlof moet je opnemen tussen de geboorte (de inschrijving van het kind als gezinslid, in het geval van adoptie) en de twaalfde verjaardag van het kind.

 

Hoe?

Breng je werkgever ten vroegste drie en ten laatste twee maanden op voorhand op de hoogte als je ouderschapsverlof wil opnemen. Stuur een aangetekende brief met de begin- en einddatum van het verlof. Geef je zelf een brief af? Vraag dan altijd een ontvangstbewijs aan je werkgever. Per aanvraag kan je maar één ononderbroken periode van ouderschapsverlof aanvragen.

Vanaf de aanvraag tot drie maanden na het einde van het ouderschapsverlof geldt een ontslagbescherming. Je behoudt je sociale rechten alsof je aan de slag blijft. Maar zolang het ouderschapsverlof duurt heb je geen recht op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

 

Uitkering

Als je ouderschapsverlof opneemt, heb je recht op een maandelijkse uitkering van de RVA.

Maandelijkse bruto uitkering ouderschapsverlof
(vanaf 01/02/2013)
Voltijdse onderbreking € 834,90
Voltijdse onderbreking eenoudergezin € 1.152,16
Halftijdse onderbreking € 417,44
Halftijdse onderbreking eenoudergezin € 576,07
1/5 onderbreking € 141,62
1/5 onderbreking eenoudergezin € 190,44
1/10 onderbreking* € 58,67
1/10 onderbreking* eenoudergezin € 108,82


* Een 1/10 onderbreking kan opgenomen worden in een halve dag per week of een volledige dag om de 2 weken, binnen een periode van 40 maanden. Het akkoord van de werkgever is hiervoor vereist.

 

Vijftigplussers krijgen een hoger bedrag bij een deeltijdse onderbreking.
Op de vermelde bedragen wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden van:

  • 10,13% bij een voltijdse onderbreking
  • 17,15% bij een deeltijdse onderbreking

Heb je bij de RVA ouderschapsverlof aangevraagd? Dan kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.

Meer informatie?