Vroedvrouw

Pleegouderverlof

Pleegouderverlof is een nieuw type verlof sinds januari 2019. Het is bedoeld voor pleegouders die aangesteld zijn om één of meerdere minderjarige kinderen op te vangen in het kader van langdurige pleegzorg. Dat wil zeggen dat het kind minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin verblijft. Zowel loontrekkenden als zelfstandigen kunnen pleegouderverlof opnemen.

Je bent niet verplicht je pleegouderverlof volledig op te nemen. Je moet het wel in volledige weken en aansluitend opnemen. Zo mag je bijvoorbeeld niet 1,5 weken pleegouderverlof opnemen, maar wel 1 of 2 volledige weken aan elkaar.

Het verlof moet ten laatste beginnen binnen de 12 maanden na de inschrijving van het kind als lid van het gezin.

Het pleegouderverlof bestaat uit twee delen:

 1. Elke ouder heeft recht op 6 basisweken
 2. Om de twee jaar wordt het verlof met 1 week verlengd tot een maximum van 5 extra weken. In 2019 krijgt één ouder alvast 1 week extra verlof. Vanaf 2021 komen er dan twee weken bij etc.

Deze extra weken worden slechts een keer toegekend en kunnen vrij onder de pleegouders verdeeld worden.

Bij pleegopvang van een kind met een erkende handicap kan het verlof verdubbeld worden. Bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen kan het verlof verlengd worden met twee weken per ouder.

Je kan het verlof slechts één keer opnemen voor hetzelfde kind. Ook als het kind meermaals in hetzelfde gezin geplaatst wordt.

Het verlof eindigt zodra het kind 18 jaar wordt, wanneer de pleegopvang stopgezet wordt, wanneer het kind het gezin verlaat of wanneer het kind of de pleegouder overlijdt.

Wie betaalt het pleegouderverlof?

Voor werknemers:

Periode  Uitkering  Betaler
 eerste 3 dagen  100% van het loon  de werkgever
 volgende dagen  82% van het begrensde loon  het ziekenfonds

 

Voor zelfstandigen:

De gerechtigde ontvangt een forfaitair bedrag van €484,90 per opgenomen week van het ziekenfonds.

Hoe aanvragen?

 1. Vraag je uitkering aan met een specifiek aanvraagformulier.
  Loontrekkenden
  Zelfstandigen

 2. Voeg een kopie van het document dat de plaatsing van het kind bij jou als pleegouder aantoont toe. Elke Gemeenschap voorziet hiervoor een modelattest.

  Voorbeeld van de attesten:
  Vlaamse Gemeenschap: ‘Verklaring in functie van pleegouderverlof’
  Franstalige Gemeenschap: ‘Attestation Congé parental d’acceuil’
  Duitstalige Gemeenschap: ‘Pflegefamiliendienst der Deutschsprachigen Gemeinschaft – Bescheinigung’

 3. Wil je aanspraak maken op een verdubbeling van het verlof? Voeg dan een bewijs van de erkenning van de handicap van het kind toe.

 4. indien nodig voeg je het bewijs toe dat het kind deel uitmaakt van het gezin. Dit bewijs wordt geleverd door:
  • de gegevens in het rijksregister
  • of een document van inschrijving van het kind in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente waar de pleegouder woont