Vroedvrouw

Pleegouderverlof

Werk je voltijds of deeltijds en heb je minstens 6 maanden een kind in je gezin? Dan heb je recht op pleegouderverlof.

De basisperiode van pleegouderverlof is 6 weken. In sommige gevallen wordt deze periode verlengd:

 • Ben je alleenstaande pleegouder? Dan krijg je een week extra verlof.
 • Zorg je met z’n twee voor het pleegkind? Dan krijgt een van beiden een week extra pleegouderverlof.
 • Zorg je voor meer dan een minderjarig pleegkind? Dan verlengt je verlof met 2 weken.
 • Heeft je pleegkind een handicap? Als hij of zij onder volgende voorwaarden valt, verdubbelt je pleegouderverlof:
  • Ten minste 66% lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid.
  • Minstens 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal.
  • Een aandoening die minstens 9 punten krijgt in de 3 pijlers samen van de medisch-sociale schaal.

Voor meer informatie over de evaluatie van een handicap, kan je bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid terecht.

Je bent niet verplicht je pleegouderverlof volledig op te nemen. Je moet het wel in volledige weken en aansluitend opnemen. Zo mag je bijvoorbeeld niet 1,5 weken pleegouderverlof opnemen, maar wel 1 of 2 volledige weken aan elkaar.

Wanneer?

Schrijf het minderjarige kind in bij het bevolkings- of vreemdelingenregister. Je mag je pleegouderverlof ten vroegste de dag nadien laten ingaan en moet het uiterlijk 12 maanden na inschrijving opnemen. Je pleegouderverlof eindigt ten laatste op de laatste dag van je arbeidsovereenkomst.

Uitkering

Om van je ziekenfonds een uitkering voor pleegouderverlof te kunnen krijgen, moet je voldoen aan dezelfde voorwaarden als de voorwaarden voor moederschapsuitkeringen.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Je krijgt 82% van je begrensde loon. Je werkgever betaalt de eerste 3 dagen van je pleegouderverlof. OZ betaalt de rest van de periode voor elke dag van de week behalve zondagen.

Hoe vraag je een uitkering aan?

 1. Vraag het formulier voor de vergoeding voor pleegouderverlof aan bij OZ.
 2. Voeg volgende documenten toe:
  • Een kopie van het plaatsingsdocument
  • Indien van toepassing: een attest met de handicap van het pleegkind
 3. OZ bezorgt je een inlichtingsblad.
 4. Vul het deel ‘gerechtigde’ in en bezorg dit aan ons terug.
 5. OZ start de vergoeding binnen 30 dagen na ontvangst van je aanvraag en betaalt je elke maand een uitkering.

Hervatting van het werk

Ga je terug aan het werk na je pleegouderverlof? Verwittig OZ binnen 8 kalenderdagen na het einde van je verlof. Laat hiervoor het formulier Bewijs van arbeidshervatting invullen door je werkgever en bezorg ons dit document. Je werkgever kan het formulier ook elektronisch naar ons opsturen.