De coronacijfers blijven alsmaar stijgen. Ook als ziekenfonds voelen we de impact hiervan zeer hard. We merken een enorme toename van het aantal telefoons en doktersbriefjes, waardoor de wachttijden oplopen. Onze medewerkers doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en bedanken je voor je begrip. Lees meer
Vroedvrouw

Hoelang duurt je moederschapsverlof?

Het moederschapsverlof voor zelfstandigen bedraagt minimum 3 weken en maximum 12 weken bij de geboorte van een éénling. Bij een meerling is dit 13 weken. We onderscheiden hierin 3 periodes:

  • Vóór de bevalling: 1 week verplichte prenatale rust, op te nemen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum
  • Na de bevalling: 2 weken verplichte postnatale rust, op te nemen na de effectieve bevallingsdatum
  • Voor of na de bevalling: 9 weken facultatieve rust voor een eenling en 10 weken voor een meerling

Wat zijn jouw rechten en plichten?

  • Je bent verplicht om 7 dagen vóór de bevallingsdatum te stoppen met werken en om onmiddellijk vanaf de bevalling 2 weken postnataal verlof te nemen.
  • Je kan ten vroegste 3 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum je facultatieve rust opnemen.
  • Je kan (indien gewenst) je facultatief postnataal verlof gespreid opnemen. Binnen de 36 weken volgend op je 2 weken verplicht postnataal verlof kan je de resterende postnatale weken opnemen in periodes van 7 kalenderdagen.
  • Wil je tijdens je 9 weken facultatief postnataal verlof je normale activiteit halftijds uitoefenen? Dat kan. In dat geval wordt de facultatieve periode gespreid over maximaal 18 weken voor een eenling en 20 weken voor een meerling. Duid dit aan op je aanvraagformulier.

Wat als je baby bij geboorte langer in het ziekenhuis moet blijven?

Indien je kindje minstens 14 dagen in het ziekenhuis moet blijven, dan kan je je moederschapsverlof laten verlengen. Je kan je moederschapsrust maximaal met een ononderbroken periode van 24 weken verlengen. De verlenging moet – net als het facultatief postnataal verlof - in periodes van 7 dagen opgenomen worden. De verlenging gaat onmiddellijk in na de 2 weken verplichte postnatale rust en wordt stopgezet van zodra je kindje het ziekenhuis verlaat.

Voorbeeld 1: je kindje ligt 16 dagen in het ziekenhuis: je moederschapsverlof wordt verlengd met 7 dagen 

Voorbeeld 2: je kindje ligt 24 dagen in het ziekenhuis: je moederschapsverlof wordt verlengd met 2 blokken van 7 dagen

Wat als je vroeger of later bevalt dan voorzien?

  • Bij een vroegtijdige bevalling zal de verplichte postnatale moederschapsrust van 2 weken verlengd worden met de dagen verplichte prenatale moederschapsrust die niet kon opgenomen worden.Zo wordt de verplichte onafgebroken periode van 3 weken moederschapsrust behouden.
  • Bij een laattijdige bevalling: Je prenatale rust wordt verlengd tot aan de effectieve bevallingsdatum.

Voorbeeld: Mijn uitgerekende bevallingsdatum is 8 augustus. Ik stop met werken op 1 augustus. Op dat moment gaat mijn week verplicht prenataal verlof in. Ik beval pas op 10 augustus. Mijn verplicht prenataal verlof van 7 dagen wordt automatisch verlengd naar 9 dagen.