De coronacijfers blijven alsmaar stijgen. Ook als ziekenfonds voelen we de impact hiervan zeer hard. We merken een enorme toename van het aantal telefoons en doktersbriefjes, waardoor de wachttijden oplopen. Onze medewerkers doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en bedanken je voor je begrip. Lees meer
Vroedvrouw

Wat bij langdurige hospitalisatie van de moeder?

Ongeacht de duur van de hospitalisatie van de moeder, blijven de periode van moederschapsverlof en de uitkering ongewijzigd.

Stop je als vader of meeouder met werken omdat je baby het ziekenhuis al heeft verlaten terwijl de mama nog gehospitaliseerd is? Dan heb je zelf ook recht op een uitkering vanaf de achtste dag na de geboorte en tot op de dag dat de moeder het ziekenhuis mag verlaten. De uitkering geldt voor een periode van max. 14 weken, of 18 weken bij de geboorte van een meerling. De uitkering komt overeen met 60% van het begrensde brutoloon. Aangezien het een vervangingsinkomen betreft wordt er 11,11% bedrijfsvoorheffing afgehouden.

Bij een overlijden van de moeder heeft de vader (of meeouder) eveneens recht op deze uitkering. Ze wordt berekend volgens dezelfde regels als het moederschapsverlof.

Deze regeling geldt enkel voor vaders of meeouders die in dienstverband werken.

Wie breng je op de hoogte?

Je dient zowel het ziekenfonds als je werkgever op de hoogte te brengen van je verlof.

Bij aanvang van het verlof van de vader of meeouder:

  • Bezorg de volgende documenten aan je ziekenfonds:
    • een attest van het ziekenhuis of een overlijdensakte. Daarop moeten volgende zaken vermeld staan: de begindatum van de hospitalisatie, de mogelijke einddatum en de vermelding dat de baby het ziekenhuis verlaten heeft.
    • Een inlichtingenblad uitkeringen. Stuur het ingevulde document zo snel mogelijk terug naar je ziekenfonds.
  • Breng je werkgever op de hoogte van jouw verlof, volgens de afspraken binnen jouw bedrijf

Op het einde van het verlof:

  • Bezorg je ziekenfonds binnen de 8 dagen een bewijs van werkhervatting, ingevuld door je werkgever.
  • Indien de moeder gehospitaliseerd was, moet je je ziekenfonds ook een attest bezorgen waarop de effectieve einddatum van de hospitalisatie vermeld staat.