De coronacijfers blijven alsmaar stijgen. Ook als ziekenfonds voelen we de impact hiervan zeer hard. We merken een enorme toename van het aantal telefoons en doktersbriefjes, waardoor de wachttijden oplopen. Onze medewerkers doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en bedanken je voor je begrip. Lees meer
Vroedvrouw

Hoeveel bedraagt je moederschapsuitkering?

Tijdens je moederschapsverlof ontvang je een vervangingsinkomen, de zogenaamde moederschapsuitkering. Het gaat om een forfaitair bedrag. Je kan de meest recente bedragen vinden op de website van het RIZIV.

De betaling gebeurt steeds op het einde van de maand, na het verstrijken van de opgenomen weken. De eerste betaling vindt ten vroegste plaats op de 30ste kalenderdag, te rekenen vanaf de eerste dag van je moederschapsrust.

Een moederschapsuitkering geldt als vervangingsinkomen. Om die reden is het dus, net als andere beroepsinkomsten, belastbaar. Je bent verplicht om de uitkering te vermelden op je belastingaangifte in Deel 1, Vak IV.