Vroedvrouw

Vroedvrouw

Een vroedvrouw kan instaan voor de pre- en postnatale medisch-verpleegkundige zorgen. Ze kan zelf de baby ter wereld helpen brengen. Of hulp bieden bij een bevalling die begeleid wordt door een arts of een andere vroedvrouw.

Bij de prenatale zorgen gaat het om individuele verloskundige zittingen en de individuele of collectieve fysieke en psychische voorbereiding op de bevalling. De vroedvrouw opent een zwangerschapsdossier en stelt een zwangerschapsboekje ter beschikking. Zwangerschapsgymnastiek is een taak van de kinesitherapeut.

De postnatale zorgen omvatten het postnataal toezicht en de verzorging tijdens de eerste dagen (meestal vijf) na de bevalling.


Hoeveel kost het?

In principe betaal je zelf het honorarium aan de vroedvrouw. Werkt ze via het derdebetalersysteem? Dan regelt je ziekenfonds het honorarium rechtstreeks met de vroedvrouw.

De ziekteverzekering betaalt sommige pre- en postnatale zorgen door vroedvrouwen terug:
  • verloskundige zittingen (max. twaalf per zwangerschap, twee huisbezoeken inbegrepen)
  • de voorbereiding op de bevalling
  • de postnatale zorgen (in principe max. twaalf, meer op medisch voorschrift)
De zorgen door geconventioneerde vroedvrouwen betaalt je ziekenfonds volledig terug. Je moet een getuigschrift voor verstrekte hulp voorleggen. Voor niet-geconventioneerde vroedvrouwen, die zich niet aan het vastgelegde tarief moeten houden, daalt de terugbetaling met 25%. Deze verlaging geldt niet voor verzekerden met verhoogde tegemoetkoming.

Is jouw vroedvrouw geconventioneerd of niet? Zoek het hier op.