Gezondheid

Wat te doen bij ongevallen?

Een ongeval is snel gebeurd: je enkel omslaan tijdens een partijtje volleybal, een verkeersongeval, van de trap vallen ... In alle gevallen moet je je ziekenfonds verwittigen.

Een ongeval gaat gepaard met de nodige administratie. Ook privéongevallen (bijvoorbeeld: je valt thuis van de trap, je kindje valt over een losliggende tegel) moet je bij ons ziekenfonds aangeven. 

Je kan een gepersonaliseerde ongevallenaangifte afdrukken via Mijn OZ.


Wat

Een ongeval is een plotse, onvoorziene gebeurtenis die in feite geen puur medische oorsprong kent. De meest voorkomende ongevallen met (in)directe aansprakelijkheid zijn:

De gevolgen van een ongeval kunnen zowel van materiële als lichamelijke aard zijn. Bij de gevolgen die van lichamelijke aard zijn (ook arbeidsongeschiktheid), speelt je ziekenfonds een belangrijke rol.

Ziekenfonds verwittigen

Elk ongeval met verwondingen moet je melden aan het ziekenfonds. Dat kan je doen wanneer je ziektebriefjes gaat indienen of het kan ook zijn dat we zelf vermoeden dat je een ongeval hebt gehad. Dat kan bijvoorbeeld door de aard van een ziekenhuisfactuur of doordat je een aangifte van arbeidsongeschiktheid hebt ingediend.

In beide gevallen bezorgen wij je een attest ‘aangifte van ongeval’ dat je zo snel mogelijk ingevuld moet terugbezorgen. Uiteraard staan de medewerkers van OZ klaar om je hierbij te helpen. Per ‘soort’ ongeval zijn er verschillende procedures die je moet volgen.

Meer info

Neem voor meer informatie contact op met je plaatselijke OZ kantoor.