In november zijn we gesloten op maandag 1 en van donderdag 11 t.e.m. zaterdag 13 november.  Op Mijn OZ kan je 24/7 terecht. Je mag alle documenten en attesten in de OZ brievenbus stoppen. Deze wordt dagelijks geledigd.
Gezondheid

Een arbeidsongeval, wat nu?

Stel, je rijdt naar je werk en je wordt aangereden door een onoplettende chauffeur. Je raakt gekwetst. Wat moet je doen?

Melden aan de werkgever

Je werkgever verzekert je tegen ongevallen op het werk en tijdens de verplaatsingen van en naar het werk. Daarom moet je direct je werkgever op de hoogte brengen. Meld ook bij elk doktersbezoek dat het gaat om een arbeidsongeval. Je werkgever zorgt er dan voor dat je dossier bij de arbeidsongevallenverzekeraar terechtkomt. Die verzekering vergoedt je fysieke geleden schade (medische kosten, loonverlies …).

Melden aan het ziekenfonds

Breng daarna je ziekenfonds op de hoogte. OZ stuurt je dan een document ‘aangifte van ongeval’, dat je zo snel mogelijk moet invullen en terugbezorgen.

Het ongeval wordt erkend

Dan moet je alle medische kosten (doktersbriefjes, rekeningen van de apotheek, factuur van de ziekenwagen) indienen bij de arbeidsongevallenverzekeraar. Die betaalt je ook de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uit.

De erkenning wordt in beraad gehouden

Bij betwisting kan de procedure een tijdje aanslepen. Verwittig daarom je ziekenfonds. Dat zal voorlopig de medische kosten en de eventuele uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid uitbetalen. Vraag aan ons ziekenfonds om een lijst af te drukken waar jouw aandeel in de gemaakte kosten opstaat (dat is meestal het remgeld).

Wanneer het ongeval toch erkend wordt, moet je het ziekenfonds daar direct van op de hoogte brengen. Je moet je dan richten tot de verzekeraar om je reeds betaalde kosten (remgelden) te recupereren. Nadien gaat het ziekenfonds het deel dat het heeft betaald recupereren bij de arbeidsongevallenverzekeraar.