Gezondheid

Voor kleine ongevallen thuis


Stel: je valt over een losliggende steen en je verzwikt je enkel.
Ook dat moet je melden aan het ziekenfonds, zodat wij kunnen bepalen of er iemand aansprakelijk gesteld kan worden.

Als het ziekenfonds het ongeval beschouwt als een privéongeval, dan wordt het dossier ook afgesloten. Hoe dan ook, je ziekenfonds zorgt voor de terugbetaling van de gemaakte medische kosten en de eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkeringen via de verplichte verzekering.