Gezondheid

Een opname in het ziekenhuis

Niemand gaat voor zijn plezier naar een ziekenhuis, meestal is hospitalisatie een noodzakelijk kwaad. Het gaat vaak om gezondheidsproblemen die dringende zorg vereisen. Eens je in het ziekenhuisbed ligt, is het te laat om je vragen te stellen over de wijze waarop het verblijf zal verlopen en over de factuur die je zal ontvangen.

Op onderstaande pagina's kan je alvast heel wat informatie en praktische tips raadplegen die nuttig zijn bij hospitalisatie: 

Ziekenhuisopname? Bereken op voorhand de gemiddelde kost van een ingreep en vergelijk verschillende ziekenhuizen. Ontdek de tool.

Heb je vragen of problemen? Neem dan contact op met ons.

 

Hospitalisatieverzekering

Kies voor een gerust gevoel bij het praktische en financiële aspect van een hospitalisatie met de verzekering Hospitalia, Hospitalia Medium of Hospitalia Plus. Zo zijn de extra kosten die een ziekenhuisopname met zich meebrengt, gedekt.