Gezondheid

Een opname in het ziekenhuis

Niemand gaat voor zijn plezier naar een ziekenhuis, meestal is hospitalisatie een noodzakelijk kwaad. Het gaat vaak om gezondheidsproblemen die dringende zorg vereisen. Eens je in het ziekenhuisbed ligt, is het te laat om je vragen te stellen over de wijze waarop het verblijf zal verlopen en over de factuur die je zal ontvangen.

Op onderstaande pagina's kan je alvast heel wat informatie en praktische tips raadplegen die nuttig zijn bij hospitalisatie: 

 

Heb je vragen of problemen? Neem dan contact op met ons.

Wat te doen voor je ziekenhuisopname?

Wat te doen na je ziekenhuisopname?

Wat te doen bij een dagopname?

 

Hospitalisatieverzekering

Kies voor een gerust gevoel bij het praktische en financiële aspect van een hospitalisatie met de verzekering Hospitalia, Hospitalia Medium of Hospitalia Plus. Zo zijn de extra kosten die een ziekenhuisopname met zich meebrengt, gedekt.