OZ jouw onafhankelijk gezondheidsfonds

Een opname in het ziekenhuis

Niemand gaat voor zijn plezier naar een ziekenhuis. Meestal gaat het om gezondheidsproblemen die dringende zorg vereisen. Eens je in het ziekenhuisbed ligt, is het te laat om je vragen te stellen over de wijze waarop het verblijf zal verlopen en over de factuur die je zal ontvangen.

Op onderstaande pagina's kan je alvast heel wat informatie en praktische tips raadplegen:

Heb je vragen of problemen? Neem dan contact op met je plaatselijk OZ kantoor