OZ, jouw onafhankelijk gezondheidsfonds

Facturatie van een ziekenhuisopname

Iedereen die in het ziekenhuis wordt verzorgd, moet daarvoor betalen. Over het wat, wanneer en hoe vind je hieronder een woordje uitleg.

Na afloop van je verblijf in het ziekenhuis krijg je een factuur. Die heet officieel ‘Uittreksel verpleegnota bestemd voor de rechthebbende’, aangezien het gaat om een samenvatting van de meer gedetailleerde factuur die het ziekenhuis naar het ziekenfonds stuurt. 

De bedragen op beide facturen, de samenvatting voor de patiënt en de gedetailleerde voor het ziekenfonds, moeten identiek zijn.


Ziekenhuizen moeten hun facturen in principe versturen binnen 2 maanden na afloop van het ziekenhuisverblijf. In de praktijk duurt het vaak veel langer voor je een factuur ontvangt.

Bij een langdurig verblijf stuurt het ziekenhuis maandelijkse afrekeningen.


Ziekenhuizen werken via de derdebetalersregeling. Dat wil zeggen dat ze het merendeel van de kosten rechtstreeks afrekenen met het ziekenfonds, zodat je alleen nog die kosten moet betalen waarvoor je geen terugbetaling krijgt van het ziekenfonds.

Het bedrag dat jou ten laste valt, betaal je bij voorkeur via een storting of overschrijving. Je rekeninguittreksels gelden dan als betalingsbewijs. Als je alleen cash kan betalen, vraag dan altijd een ontvangstbewijs.

Ben je aangesloten bij Hospitalia Plus? Dien dan de originele factuur samen met een aanvraagformulier in bij je plaatselijke OZ kantoor. Wij doen dan zo vlug mogelijk het nodige om je terug te betalen.

Een ziekenhuisfactuur bestaat uit 5 vaste, genummerde rubrieken. De eerste rubriek wordt voorafgegaan door de identificatie van het ziekenhuis en de patiënt.

De gebruikelijke termijn om een factuur te betalen is 30 dagen. Als je meer dan 2 jaar na de feiten een factuur ontvangt, hoef je die niet meer te betalen, want de factuur is verjaard.

Bovenaan op de factuur staan de naam en het adres van het ziekenhuis en de patiënt. Als de patiënt een persoon ten laste is van een gerechtigde, worden ook de gegevens van de gerechtigde vermeld.

Je vindt er eveneens het nummer terug van het ziekenfonds waarbij de patiënt is aangesloten.

Het ziekenhuis noteert de datum en het uur van opname en ontslag.
Onderaan op de ziekenhuisfactuur vind je een afrekening. Die geeft een overzicht van de aangerekende en te betalen bedragen. Onderaan op de factuur staat een kadertje met de volgende gegevens:
  • het totaalbedrag ten laste van het ziekenfonds;
  • het totaalbedrag ten laste van de patiënt (o.a. remgeld en supplementen)

Opgelet!
Als je een voorschot hebt betaald, moet dat op de factuur vermeld staan. Controleer altijd of het voorschot is afgetrokken van het bedrag dat je nog moet betalen.

Te veel betaald?
Op de factuur moet vermeld worden dat het ziekenhuis je een deel moet terugbetalen.

Tips

  • Controleer een factuur altijd alvorens te betalen.
  • Vraag vriendelijk om uitleg als je twijfels hebt over de aangerekende bedragen.
  • Neem contact op met de dienst klantenverdediging van het ziekenfonds als je vragen, twijfels, problemen of klachten hebt over een ziekenhuisfactuur.
  • Open je Hospitalia dossier

Controle door OZ

Wanneer je je ziekenhuisfactuur ontvangt, laat je die best eerst controleren door je ziekenfonds.


Waarom?

Het ziekenhuis kan foutieve zaken aanrekenen die niet door je hospitalisatieverzekering of tandverzekering worden terugbetaald. Door de factuur te laten controleren, krijg je van het ziekenfonds advies om de factuur al dan niet volledig aan het ziekenhuis te betalen. 

Voor wie?

Je kan je factuur alleen laten controleren door het ziekenfonds indien je klant bent van de hospitalisatieverzekering Hospitalia (Plus) of tandverzekering Dentalia Plus.

Wanneer?

Laat je factuur best zo snel mogelijk controleren. De factuur heeft immers een beperkte betalingstermijn. Indien je niets doet binnen deze termijn, zal je van het ziekenhuis een herinnering ontvangen.