De coronacijfers blijven alsmaar stijgen. Ook als ziekenfonds voelen we de impact hiervan zeer hard. We merken een enorme toename van het aantal telefoons en doktersbriefjes, waardoor de wachttijden oplopen. Onze medewerkers doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en bedanken je voor je begrip. Lees meer
Gezondheid

Aan jou de keuze!

Ben ik vrij om zelf te kiezen naar welk ziekenhuis ik ga en door wie ik mij laat behandelen?
Ja, in principe kan je het ziekenhuis en de arts vrij kiezen, maar in de praktijk ligt dat vaak niet zo eenvoudig. 

De keuze wordt meestal gestuurd door een aantal factoren.
Om onaangename verrassingen te vermijden, informeer je je het best vooraf over de prijs van het verblijf en de erelonen van de artsen in het door jou gekozen ziekenhuis.

De meeste mensen komen in een ziekenhuis terecht omdat ze:
  • de hulp nodig hebben van een specialist. Die zijn vaak aan een of meerdere ziekenhuizen verbonden, wat de vrije keuze uiteraard beperkt;

  • een ongeval hebben gehad of plots onwel zijn geworden en met een ambulance van de dienst 100 zijn weggebracht. In dat geval kan je niet kiezen naar welk ziekenhuis je wil vervoerd worden. De ambulance rijdt naar een ziekenhuis dat deel uitmaakt van het 100-circuit en dat over de nodige uitrusting beschikt.

Bij de keuze van een zorgverlener zijn de volgende punten vaak doorslaggevend:
  • het specialisme: als je last hebt van tandpijn, ga je naar een tandarts en niet naar een gynaecoloog;

  • het verbintenisstatuut: is de arts verbonden met het ziekenfonds? Of een arts geconventioneerd is of niet, is van invloed op het ereloon dat de arts mag/kan aanrekenen voor consultaties. 

Bij een opname in een ziekenhuis heb je de keuze tussen 3 soorten kamers:
  • Eenpersoonskamers
  • Tweepersoonskamers
  • Gemeenschappelijke kamers
De keuze van de kamer heeft geen invloed op de kwaliteit van de verzorging. Zij heeft wel een invloed op de prijs van de kamer en de honoraria van de geneesheren. Je maakt je kamerkeuze bekend op het opnameformulier.

Je hospitalisatieverzekering kan een grote rol spelen in de kamer die je kiest.