Gezondheid

Klachten?

Ben je niet gelukkig met de manier waarop je verblijf in het ziekenhuis is verlopen? Ga je niet akkoord met de factuur? Dan kan je je ongenoegen uiten en een rechtzetting vragen via verschillende kanalen.
Veel ziekenhuizen bezorgen hun patiënten een evaluatieformulier. Een toenemend aantal ziekenhuizen heeft bovendien een ombudsman in dienst. Die fungeert als contactpersoon voor patiënten die ontevreden zijn en speelt een bemiddelende rol om de betrokken partijen te verzoenen.
OZ staat je bij in geschillen met hulpverleners en/of ziekenhuizen. Heeft de arts een te hoog honorarium gevraagd of ben je niet tevreden over de medische verzorging? Onze dienst klantenverdediging luistert naar je verhaal en stelt een schriftelijk dossier op dat we voorleggen aan de juridische dienst.

Ben je aangesloten bij Hospitalia of Hospitalia Plus?
Laat je ziekenhuisfacturen dan zeker door OZ controleren vóór je ze betaalt. Klopt de factuur niet? Dan kan je eventueel verdere stappen ondernemen. 
Bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is er een Federale Commissie ‘Rechten van de patiënt’ opgericht. 
Die behandelt klachten over de werking van de ombudsfunctie in ziekenhuizen. Bij de commissie is een ombudsdienst opgericht die klachten van patiënten doorverwijst naar de bevoegde ombudspersoon in het ziekenhuis.

De federale ombudsdienst zal dus eerder sturen en doorverwijzen dan behandelen en is zeker geen instantie waarbij je in beroep kan gaan.

De ombudsdienst wordt op het federale niveau waargenomen door een Nederlandstalige en een Franstalige ombudspersoon.