Kosten

Alle ziekenhuisfacturen zien er gelijk uit. De ziekenhuizen zijn immers verplicht hun facturen op te stellen volgens een bepaald model, met een vaste lay-out en vaste rubrieken. Die zes rubrieken/kosten zijn:

  1. Verblijfskosten

  2. Apotheekkosten (farmaceutische en parafarmaceutische), kost van implantaten, prothesen en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen

  3. Medische en paramedische honoraria

  4. Andere leveringen

  5. Diverse kosten

  6. Dringend ziekenvervoer

Hou er rekening mee dat een hospitalisatieverzekering een groot deel van de kosten opvangt die ten laste van de patiënt zijn. De exacte voorwaarden kunnen verschillen, dus je doet er goed aan om op voorhand te informeren bij je verzekeraar.