Gezondheid

Andere leveringen

Met andere leveringen worden onder andere de volgende producten bedoeld: bloed, bloedplasma, bloedderivaten, moedermelk, desinfecterende baden, gipsmateriaal enz. Met uitzondering van synthetische gipsvormen zijn de kosten van die producten ten laste van het ziekenfonds.

Soms vind je er ook verplaatsingskosten voor ambulancevervoer. Die kosten zijn meestal ten laste van de patiënt.