Gezondheid

Dringend ziekenvervoer

Ambulancevervoer na oproep van de dienst 100

Bij een vervoer dat volgt op een oproep van de dienst 100 heb je geen vrije keuze van ziekenhuis. Je wordt vervoerd naar een ziekenhuis dat deel uitmaakt van het 100-circuit en voldoende is uitgerust. Het gaat dus niet noodzakelijk om het dichtstbij gelegen ziekenhuis.

De ziekteverzekering voorziet in een tegemoetkoming van 50% in het tarief van het 100-vervoer. Via de aanvullende voordelen van OZ501 wordt bovendien tot 60% van je factuur terugbetaald.


Hospitalia Plus komt ook tussen in volgende omstandigheden: “dringend” ziekenvervoer, beantwoordt aan de volgende criteria:
  • vervoer met vertrek van een openbare weg, openbare plaats of de woonplaats naar een ziekenhuis
  • door de dienst 100/112
  • per ziekenwagen of helikopter
Op het dringend vervoer moet er een ziekenhuisopname van ten minste één nacht of een daghospitalisatie in dat ziekenhuis in België volgen. De verzekering Hospitalia Plus moet de factuur van de opname terugbetaald hebben en de tussenkomst bedraagt maximaal € 250 per kalenderjaar en per lid.


Ontdek hier welke tussenkomsten Hospitalia Plus je uitbetaalt.

Ziekenwagenvervoer na oproep 100
(tarieven vanaf 1/1/2015)
Forfaitair bedrag voor de eerste 10km) € 61,63
Vanaf 11 t.e.m. 20km € 6,16/km
Vanaf 21 km € 4,71/km

De 100-tarieven gelden zowel voor ziekenvervoer dat vertrekt van bij je thuis als vanop de openbare weg, alsook voor het dringend interziekenhuisvervoer uitgevoerd door een 100-dienst.

Betaal nooit vervoerskosten voor een MUG (Medische Urgentie Groep) die mogelijk samen met de 100-ambulance ter plaatse komt: die zijn ten laste van het ziekenhuis dat de wagen stuurt.

Ambulancevervoer zonder oproep van de dienst 100

Voor ziekenvervoer waarbij je de ambulancedienst rechtstreeks contacteert, heb je vrije keuze van ziekenhuis. Voor dit type van vervoer gelden de hogervermelde 100-tarieven niet. De tarieven worden vrij bepaald en kunnen verschillen van vervoersdienst tot vervoersdienst. In het Franstalig gebied van het Waals Gewest en in de Duitstalige gemeenschap gelden maximumtarieven.

De vrije keuze van ziekenhuis is relatief als je al verblijft in een ziekenhuis. Indien je medische toestand dat toelaat, vormt een overbrenging naar een ziekenhuis van je keuze veelal geen probleem.

Een transfer naar een ander ziekenhuis kan echter noodzakelijk zijn om medische of technische redenen, zodat de vrije keuze relatief wordt. Als je dringend vervoerd moet worden van het verblijfsziekenhuis naar het kortst bijgelegen ziekenhuis dat over de nodige uitrusting beschikt, gelden de 100-tarieven wel, op voorwaarde dat het vervoer gebeurt door een 100-dienst.

Transferkosten zijn ten laste van de patiënt. Op die regel gelden twee uitzonderingen waarbij de vervoerskosten ten laste vallen van het vertrekziekenhuis en niet aan de patiënt mogen worden doorgerekend:
  • een vervoer tussen verschillende sites van eenzelfde ziekenhuisnetwerk;
  • een vervoer heen en terug, dezelfde dag, tussen twee ziekenhuizen voor een aanvullend onderzoek of een behandeling die in het eerste ziekenhuis niet mogelijk is.

De kosten van niet-dringend vervoer zijn ten laste van de patiënt. Er is, behoudens uitzondering, geen tegemoetkoming in de ziekteverzekering. De ziekteverzekering kent tegemoetkomingen in de reiskosten voor (ouders van) patiënten met welbepaalde aandoeningen alsook voor personen in revalidatie of opgenomen in centra voor dagverpleging.

Het ziekenfonds betaalt ambulancekosten meestal wel (gedeeltelijk) terug via de aanvullende verzekering. Ook hospitalisatieverzekeringen kunnen voorzien in een vergoeding voor ambulancevervoer.

Contacteer je ziekenfonds als je op voorhand weet dat je niet-dringend ziekenvervoer nodig hebt. Het ziekenfonds zoekt met een jou naar aangepast vervoer tegen een gunstig tarief.