Gezondheid

Farmaceutische producten, implantaten, prothesen en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen

Farmaceutische producten (geneesmiddelen)

  • Terugbetaalbare geneesmiddelen

De kostprijs van alle terugbetaalbare geneesmiddelen is volledig ten laste van het ziekenfonds. Het ziekenhuis noteert op de factuur dan ook alleen een totaalbedrag zonder verdere details.

  • Niet-terugbetaalbare geneesmiddelen

De patiënt betaalt wat hij verbruikt. Op de factuur staan de naam, de hoeveelheid en de kostprijs van de verbruikte niet-terugbetaalbare geneesmiddelen.

  • Parafarmaceutische producten (geen geneesmiddelen)

Het gaat om producten uit de ziekenhuisapotheek die geen geneesmiddelen zijn, zoals lippenzalf, bepaalde shampoos, antiflebitiskousen, een loopvoet voor een gips enz. Dergelijke producten zijn om hygiënische redenen meestal niet herbruikbaar. Je betaalt ervoor, maar je mag ze meenemen naar huis.

Om uit te rekenen hoeveel jij ongeveer zal moeten betalen, heeft OZ een calculator ontwikkeld, zodat je in inzicht kan krijgen in de kosten die je zal moeten maken. In Mijn OZ kan je deze kosten berekenen.Implantaten en prothesen

Een beperkt aantal implantaten zijn volledig ten laste van de ziekteverzekering. Het product zelf kost je dus niks. Dat is onder meer het geval voor pacemakers en hartkleppen.

Voor de meeste implantaten en prothesen krijg je een terugbetaling van het ziekenfonds, maar betaal je ook een deel uit eigen zak (patiëntaandeel). Dat is onder meer het geval voor heupprothesen, katheters en kunststofbloedvaten.

Er bestaan ook implantaten en prothesen waarvan de kostprijs volledig ten laste van de patiënt is. In dat geval moet op de factuur een gedetailleerde beschrijving van het product staan.

Het ziekenhuis factureert het vastgelegde bedrag voor de materialen die zijn opgelijst, dan wel het verschil tussen de effectieve kostprijs en de terugbetaling van het ziekenfonds, en daarbovenop een afleveringsmarge van 10 % met een maximum van € 148,74 . Het patiëntaandeel is hetzelfde voor elk type kamer.
Voorbeelden van het patiëntenaandeel voor terugbetaalde implantaten
(bedrag sinds 1 februari 2013, afleveringsmarge inbegrepen)
Implantaat Patiëntenaandeel
Pacemaker € 148,74
Hartklep € 148,74
Ooglens max. € 104,01
Heupprothese (exlusief cement) max. € 1.338,55
Schouderprothese max. € 680 
Knieprothese max. € 1.370 

Opgelet!
Naast het patiëntaandeel mag het ziekenhuis ook een afleveringsmarge aanrekenen.


Niet-implanteerbare medische hulpmiddelen

Concreet gaat het om endoscopie- en viscerosynthesemateriaal. Dat wil zeggen: minicamera´s, nietjes en ander materiaal dat nodig is bij kijkoperaties en voor wondhechtingen. Meestal zijn het dure spullen, waarvan de kostprijs vaak wordt doorgerekend aan de patiënt. Als je naar het ziekenhuis moet voor een ingreep, informeer je dus best vooraf naar de gebruikte techniek en het bijbehorende prijskaartje.