Gezondheid

Verblijfskosten

In de eerste categorie kunnen we alvast een onderscheid maken in twee grote posten, namelijk de vaste en variabele kosten.
 

Vaste kosten

Het gaat om kosten die aan iedereen worden gefactureerd, ongeacht het type kamer. De vermelde bedragen zijn de som van:
  • het persoonlijk aandeel in de verpleegdag
  • het dagforfait medicatie
  • het persoonlijk aandeel in de forfaitaire honoraria
  • het forfait technische verstrekkingen.

Vaste kosten bij een ziekenhuisopname
(bedragen in euro, sinds 01/01/2013)
Verblijfsduur Gewone verzekerden Verhoogde tegemoetkoming
1 dag (1 nacht) € 73,24 € 8,04
2 dagen € 89,17 € 14,10
3 dagen € 105,10 € 20,16
4 dagen € 121,03 € 26,22
5 dagen  € 136,96 € 32,28
6 dagen € 152,89 € 38,34
1 week € 168,82 € 44,40
2 weken € 280,33 € 86,82
3 weken € 391,84 € 129,24


Variabele kosten

Het gaat om kosten afhankelijk van de kamerkeuze, het verbintenisstatuut van de arts en de medische behandeling.

  • Kamersupplementen
Voor gemeenschappelijke en tweepersoonskamers worden geen supplementen aangerekend. Wie echter kiest voor een eenpersoonskamer betaalt een kamersupplement.

In de helft van de algemene ziekenhuizen betaal je in 2012, € 50 of minder per dag voor een eenpersoonskamer:

21% heeft eenpersoonskamers voor € 25 of minder per dag.
In 16 ziekenhuizen, voornamelijk in Brussel en periferie, kost een eenpersoonskamer min € 75 per dag.
Het hoogt genoteerde kamersupplement bedraagt € 190/dag.

Het ziekenhuis factureert de dag van opname en de dag van vertrek als een enkele dag, behalve als je opgenomen wordt vóór 12u en vertrekt na 14u. Als je het ziekenhuis kan verlaten vóór 14u, spaar je meestal een dag uit.

Als je tijdens je ziekenhuisopname een weekendje naar huis mag, dan mag het ziekenhuis je geen verpleegdag aanrekenen voor de dagen waarop je afwezig bent. Je bed blijft voorbehouden, zonder dat je reserveringskosten hoeft te betalen.

  • Geneesmiddelen
Elke patiënt betaalt per dag een forfaitair bedrag van € 0,62 voor terugbetaalbare geneesmiddelen. Die zijn voor de rest volledig ten laste van het ziekenfonds en dat bedrag staat op de factuur vermeld in rubriek 2.

Voor niet-terugbetaalbare geneesmiddelen (pijnstillers, slaapmiddelen enz.) betaalt elke patiënt wat hij verbruikt. Ook die bedragen vind je terug in rubriek 2 van de ziekenhuisfactuur.

  • Invasieve medische hulpmiddelen en gebruiksmateriaal
Het ziekenhuis factureert een persoonlijk aandeel van 25 % of 55 % van het gebruikte materiaal. Voor materialen die gebruikt worden bij bariatrische chirurgie, dat zijn de zgn. vermageringsingrepen, kan het persoonlijk aandeel oplopen tot 88 %. 

Het deel dat de patiënt betaalt, is hetzelfde voor elk type kamer en gaat van € 25 tot ruim € 1.000 naargelang de ingreep.

  • Honoraria
Het ziekenhuis factureert het persoonlijk aandeel in de honoraria, eventuele ereloonsupplementen en de eventuele honoraria voor verstrekkingen die niet terugbetaald worden in de ziekteverzekering. Een persoonlijk aandeel op een honorarium bij een ziekenhuisopname is eerder zeldzaam. Bijna alle verbintenishonoraria worden volledig terugbetaald door het ziekenfonds.

Naast het persoonlijk aandeel in de forfaitaire honoraria die werden doorgerekend in de vaste kosten, zijn ze hoofdzakelijk beperkt tot toezichtshonoraria en kinesitherapie.

Als een ziekenhuis de aangekondigde maximumereloonsupplementen ook effectief aanrekent, geeft dat de volgende bedragen ten laste van de patiënt:

Voorbeelden van ereloonsupplementen naargelang verstrekking
(bedragen in euro sinds 01/01/2013)
Verstrekking Ereloon t.l.v. het ziekenfonds Ereloonsupplement t.l.v. patiënt
 100%  200%  300%
Bevalling € 519,75 € 519,75 € 1.039,50  € 1.559,25
Heupprothese € 1.275,13 € 1.275,13 € 2.550,26 € 3.825,39
Lensimplant € 634,40 € 634,40 € 1.268,80 € 1.903,20
Bypass € 3.656,55 € 3.656,55 € 7.313,10 € 10.969,65
Liesbreuk € 384,34 € 384,34 € 768,68 € 1.153,02
Appendectomie € 326,47 € 326,47 € 652,94 € 979,41
Cholecystectomie € 581,38 € 581,38 € 1.162,76 € 1.744,14

*honoraria hoofdverstrekking en anesthesie, maar exclusief eventuele medische beeldvorming, klinische biologie, inwendige geneeskunde, e.a. verstrekkingen.

  • Diverse kosten
Het ziekenhuis factureert naargelang het verbruik van de patiënt.