Gezondheid

Ontslag uit het ziekenhuis

Een verblijf in het ziekenhuis is meestal geen pretje en de meeste patiënten zijn dan ook opgelucht wanneer ze terug naar huis mogen. Maar alvorens je je koffers begint te pakken, zijn er nog een aantal zaken te regelen.

In principe is het de arts die beslist wanneer je naar huis mag. Als je het ziekenhuis wil verlaten zonder toestemming van de arts, zal hij je een document laten ondertekenen dat hem ontslaat van elke verantwoordelijkheid voor de gevolgen van jouw beslissing.
 

Het ontslagverslag

Zodra de arts beslist dat je naar huis mag, wordt een ontslagverslag opgemaakt. Dat verslag bestaat uit twee delen:

1. voorlopig verslag met alle informatie die nodig is om verdere verzorging mogelijk te maken;
2. volledig verslag over je verblijf in het ziekenhuis, met informatie over de vereiste nazorg.

Het eerste deel krijg je mee naar huis of wordt bezorgd aan de behandelende arts. Het tweede deel wordt door het ziekenhuis overgemaakt aan een door jou gekozen arts.

Inzage medisch dossier

De patiënt heeft een rechtstreeks inzagerecht in zijn dossier zonder de tussenkomst van een andere zorg-verlener (bv. arts). De zorgverlener moet binnen een termijn van 15 dagen gevolg geven aan het verzoek.

Dit recht kan geweigerd worden in twee gevallen:

 • als het meedelen van de info een ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt zou meebrengen (in dit geval kan de patiënt een andere zorgverlener aanduiden die in zijn plaats het dossier consulteert)
 • als de zorgverlener over duidelijke aanwijzingen beschikt dat de patiënt onder druk gezet wordt door een derde om het dossier te verkrijgen (bv. de werkgever)
De patiënt heeft recht op een kopie van zijn dossier. Hiervoor kan het ziekenhuis max € 0,10 per pagina tekst en max € 5 per beeld van medische beeldvorming met een max totaalbedrag van € 10 voor een digitale kopie en € 25 per opvraging.

Thuiszorg

Na een ontslag uit het ziekenhuis kan je aangewezen zijn op derden voor verdere verzorging. We zitten dan op het terrein van de thuiszorg.

Onder de thuiszorgdiensten vinden we o.a.:
 • thuisverpleging;
 • gezinszorg;
 • poetshulp;
 • klusjesdienst;
 • ziekenvervoer;
 • thuisoppas;
 • zorgverblijf; 
 • kortverblijf;
 • woninginrichting, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen;
 • uitleendienst;
 • personenalarmsysteem;
 • administatie en financiën;
 • zorgverzekering.

Bij de OZ Sociale Dienst kan je terecht met al je vragen en behoeften.