Bij OZ doen we zoveel meer

Wie zijn we

Aan de wieg van OZ stond het Onafhankelijk ziekenfonds. 
De officiële benaming luidt ‘Onafhankelijk Ziekenfonds 501’. Meestal spreken we van OZ501. Het nummer '501' is het officieel erkenningsnummer van het ziekenfonds.

OZ501 telt meer dan 400.000 klanten. Het ziekenfonds betaalt per jaar 140 miljoen euro arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en 458 miljoen euro prestaties gezondheidszorgen uit.

De missie is eigenlijk de reden waarom een organisatie bestaat en geeft aan wat de opdracht is van OZ. De missie van OZ bestaat uit 3 delen:
  1. OZ wil jouw gezondheid ondersteunen, verzekeren en bevorderen op een vernieuwende en kwalitatief hoogstaande wijze. Gezondheid moet je in de brede zin van het woord zien en kan zowel jouw fysische, mentale als sociale welzijn zijn. ‘Jouw’ wijst daarbij niet alleen op jezelf , maar ook op je eventuele gezinsleden.

  2. OZ organiseert via haar ziekenfonds OZ501 mee de sociale zekerheid.

  3. OZ wil dit alles realiseren met behulp van enthousiaste en competente medewerkers.

OZ wil de referentie worden voor klanten en potentiële klanten met betrekking tot het ondersteunen, verzekeren en bevorderen van gezondheid. En dit op een persoonlijke, transparante, kwalitatieve en innovatieve wijze. Dit zijn meteen ook de belangrijkste waarden van OZ.

 

OZ kiest daarbij resoluut voor een totaalaanpak en is de overkoepelende naam van een aantal entiteiten die elk hun eigen activiteiten organiseren om jouw gezondheid te bevorderen. OZ biedt al deze verschillende activiteiten aan aan de hand van vier grote thema’s: gezondheid, vakantie, vitaliteit en comfort.


De waarden van OZ bepalen wat kan en niet kan bij en door OZ. Het zijn principes die we nooit achterwege laten.
  • Persoonlijk aandacht: Je staat als klant centraal bij OZ. We garanderen je een persoonlijke aanpak. Bij OZ ben je geen nummer
  • Open en duidelijk: OZ is een open organisatie. Je krijgt duidelijke en klare antwoorden. De diensten en voordelen zijn eenvoudig te begrijpen. Je vindt weinig kleine lettertjes bij OZ. Open betekent ook dat onze producten zeer toegankelijk zijn.
  • Onafhankelijk en kritisch: OZ neemt haar beslissingen onafhankelijk. Er is geen enkele binding met een politieke partij of met andere organisaties. We stellen ons pluralistisch op. Elke klant wordt gelijk behandeld, ongeacht zijn politieke, filosofische of ideologische overtuiging. Dit alles laat ons toe om kritisch naar de zaken te kijken.
  • Realiseren en innoveren: OZ legt de nodige ondernemingszin aan de dag en beperkt zich niet tot de minimaal uit te voeren opdrachten. Jouw behoeften moeten correct en verantwoord ingevuld worden. Door vooruit te denken kunnen we vandaag preventief optreden tegen problemen van morgen. Elke dag opnieuw.
  • Professionalisme en kwaliteit: OZ levert topkwaliteit. Het aanbod is sterk en met onze extra inzet, enthousiasme en professionalisme maken we het verschil.

OZ501 is het resultaat van een fusie op 01/01/2001 van het Vlaams Onafhankelijk Ziekenfonds Brugge en het Onafhankelijk Ziekenfonds Antwerpen.

In tegenstelling tot de meeste andere ziekenfondsen ontstonden de Onafhankelijke Ziekenfondsen niet uit klantengroeperingen (zoals vakbonden), maar uit het bedrijfsleven.

 

Vlaams Onafhankelijk Ziekenfonds Brugge

De roots van het ziekenfonds liggen aan de Noordzee. De oudste afdeling werd opgericht in 1897 door het politiepersoneel van Oostende. Eind jaren 20 groeide ook uit het toenmalige Kortrijks textielpatroonsverbond een ziekenfondsafdeling. Daarna werden er afdelingen opgericht in Bredene (plaatselijke ‘Ebes’), Nieuwpoort (Littofabrieken) en Zeebrugge (cokesfabriek).

Na de tweede wereldoorlog werd de sociale zekerheid verplicht voor alle loontrekkenden en werd er vanuit de Brugse kamer voor handel en nijverheid een eigen ziekenfonds opgericht, als antwoord op de christelijke en socialistische initiatieven. De eerste vestigingsplaats was gelegen in de Spaanse Loskaai.

In 1987 werd het ziekenfonds stukken groter. Belangrijk daarbij was dat de ziekenfondsafdeling van het VEV besloot naar het ziekenfonds in Brugge over te stappen. Door de ontbinding van ex ziekenfonds 514 sloten ook een resem andere afdelingen aan.

 

Onafhankelijk Ziekenfonds Antwerpen

Het ziekenfonds werd in 1927 opgericht onder de benaming ‘Federatie der Beroepsmutualiteiten Arbeiderssteun en Pensioenkassen der Gemengde Vakken’.

Het bestond uit afdelingen die ontstaan waren uit een aantal beroepsgroeperingen (onderwijzend personeel, politie, …) en een aantal afdelingen opgericht in bedrijven. Denken we bijvoorbeeld aan Metallurgie, Esso, Bell Telephone, CMB, Electrabel, Gasmaatschappij, Fabrimetal.

Het ziekenfonds heeft tot eind jaren 60 deel uitgemaakt van het Complex voor Maatschappelijke Werken, eveneens gevestigd in de Arenbergstraat.

In de loop van de jaren werden enkele grote investeringen verwezenlijkt. Zo werd een vakantiecomplex van 22 appartementen aangekocht in St. Idesbald. Later kwam er ook nog een tweede appartementsgebouw aan zee bij.

 

Fusie

Op 1 januari 2001 fusioneerden beide ziekenfondsen. Deze fusie werd niet doorgevoerd uit financiële problemen, integendeel. Beide ziekenfondsen waren financieel kerngezond. De fusie was het logische resultaat van een steeds nauwere samenwerking tussen de twee ziekenfondsen.

OZ501 koos bewust om verder te werken met 2 zetels om zo de tewerkstelling op beide sites te vrijwaren. De fusie heeft het ziekenfonds geen windeieren gelegd. OZ501 is één van de snelste groeiers in de sector, is financieel welvarend, breidt de producten en diensten en ook het kantorennetwerk gestaag uit.

 

Naar één groep OZ

OZ staat ondertussen niet alleen meer voor Onafhankelijk Ziekenfonds... De laatste jaren is OZ uitgegroeid tot een groep met verschillende entiteiten die elk hun eigen activiteiten organiseren. Onder andere volgende entiteiten maken deel uit van de groep:

 

OZ biedt al deze verschillende activiteiten voortaan aan onder een nieuwe structuur die duidelijker en overzichtelijker is. En dit aan de hand van vier grote thema’s: gezondheid, vakantie, vitaliteit en comfort. 

Bij de groep OZ werken meer dan 1.650 personen.


Ombudsman

Heb je klachten over onze dienstverlening?

Laat het ons weten en contacteer onze ombudsman!


Maak je account aan op Mijn OZ