Op maandag 2 november zijn onze kantoren gesloten. We zijn die dag ook telefonisch niet bereikbaar.
Bij OZ doen we zoveel meer

Groep OZ

OZ is de overkoepelende naam van een aantal entiteiten die elk hun eigen activiteiten organiseren, zoals o.a.:

 • Onafhankelijk Ziekenfonds 501/OZ501: ziekteverzekering en aanvullende diensten (OZ Voordelen), OZ Uitleendienst, OZ Sociale Dienst (de Dienst maatschappelijk werk van OZ501). OZ501, verzekeringsagent (n° CDZ 5001 - Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel) voor "MLOZ Insurance", de VMOB van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (voor de takken 2 en 18), Lenniksebaan 788A, 1070 Brussel, RPR Brussel, (422.189.629, nr. CDZ 750/01). Bekijk hier de juridische infoMIFID en segmentatie.
 • OZ Vitaliteit vzw: beweeg- en voedingsadvies en info- en doesessies
 • OZ reizen nv: reisbureau en organisator van groepsreizen (erkenningsnummer 1245)
 • OZhulp@home vzw: huishoud- en strijkhulp via dienstencheques
 • Kinderopvang Het Lieverdje vzw: kinderopvang
 • Kriebels & Kuren vzw: jeugdvakanties (erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als landelijke jeugdvereniging) en gezinsvakanties
 • Via OZ vzw: vrijwilligerswerking
 • OZ Vakantieverblijven vzw: verhuur OZ Vakantieverblijven
 • OZ Shop vzw: thuiszorgwinkel en webshop

Op deze website vind je een opsomming van de voordelen en diensten van OZ501 en van andere entiteiten. Bij twijfel of betwisting gelden enkel de statuten van OZ501 en de andere entiteiten. De vermelde voordelen en diensten van OZ501 gelden enkel voor klanten die in orde zijn met de bijdragen voor de aanvullende diensten. OZ501 is aangesloten bij de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen.

 

BTW of ondernemingsnummer

 • Onafhankelijk Ziekenfonds 501/OZ501: 0411.760.941
 • OZ Vitaliteit vzw: BE0887604636
 • OZ reizen nv: BE0433002456
 • OZhulp@home vzw: 0414.808.622
 • Kinderopvang Het Lieverdje vzw: 0477.200.210
 • Via OZ vzw: 0818.315.259
 • OZ Vakantieverblijven vzw: 0507.887.050
 • OZ Shop vzw: 0420.367.316

 

Inhoud van deze website

www.oz.be verschaft informatie over de activiteiten, voordelen en diensten van de groep OZ

De verantwoordelijke uitgever van de website is Rik Selleslaghs, algemeen directeur, Boomsesteenweg 5 te 2610 Wilrijk Antwerpen. Hij staat in voor een zo volledig en juist mogelijk overzicht van de activiteiten, voordelen en diensten van de entiteiten van OZ. 
OZ  kan echter niet garanderen dat alle informatie passend, juist, en volledig is.

Wijzigingen in de ziekteverzekering en in het overzicht van diensten en -voordelen worden zo snel mogelijk verwerkt.

OZ wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik van op deze site verkregen informatie. Bij betwisting gelden enkel de statuten van OZ501 en de andere entiteiten.

Deze website bevat links naar andere websites. OZ kan niet verantwoordelijk  gesteld worden voor de inhoud van deze websites.

Alle gezondheidsinformatie is louter informatief en mag niet worden gebruikt ter vervanging van het medisch advies van de huisarts of specialist. Voor vragen over jouw gezondheid moet je je steeds richten tot je huisarts.

 

Auteursrechten

De informatie op deze website kan je gratis downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik. De informatie mag ook gebruikt worden  voor activiteiten zonder winstoogmerk, op voorwaarde dat OZ duidelijk als bron wordt vermeld. De informatie mag niet worden gecommercialiseerd  zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van OZ.


De bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer

OZ respecteert jouw privacy

OZ respecteert jouw privacy en verzekert, in een steeds verder digitaliserende wereld, een gepaste bescherming van jouw gegevens. Hiertoe worden steeds de nodige maatregelen genomen, conform de toepasselijke wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016). Om zo transparant mogelijk te zijn, willen wij jou informeren over de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer.

Je hebt recht op je privacy

In overeenkomst met de toepasselijke wetgeving, kan je een aantal rechten uitoefenen. Zo heb je het recht om de persoonsgegevens die we over jou verzamelden, te raadplegen, te laten verbeteren en/of te laten verwijderen. In dit laatste geval wanneer je vermoedt dat OZ bepaalde gegevens onrechtmatig verwerkt. Bovendien kan je je verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens, dit enkel op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen. In dat geval stoppen wij met de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen.

Bij OZ ben je ingeschreven als titularis (wanneer je zelf het recht op ziekteverzekering opent) of als persoon ten laste (wanneer je rechten kan genieten via de persoon waarbij je ten laste staat). Als persoon ten laste kan je vragen om je dossier af te schermen. Je kan dit doen via het contactformulier.

Ten allen tijde heb je de mogelijkheid om in en uit te schrijven op onze commerciële berichtgeving. Zo ontvang je enkel die informatie die jij wil.

Wens je van geen enkel bedrijf nog mailings of e-mails te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond.

 

Privacyverklaringen

Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens door OZ en je privacyrechten vind je terug in onze privacyverklaringen. 

Bekijk hier onze privacyverklaringen voor groep OZ en voor Onafhankelijk Ziekenfonds 501. Een aparte privacyverklaring voor sollicitanten vind je hier

Heb je vragen inzake jouw privacy?

Als je vragen hebt over de manier waarop OZ met jouw persoonsgegevens omgaat, kun je steeds contact opnemen via:

 • het invullen van dit aanvraagformulier
 • het sturen van een e-mail naar privacy@oz.be
 • een schrijven naar OZ zetel Brugge, t.a.v. Data Protection Officer, Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge
Voor meer informatie over de privacywetgeving in België in het algemeen kun je ook terecht op de website van de Belgische Gegevensbeschermings-autoriteit (voorheen Privacycommissie genoemd).

 

Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal op deze site dat werd gemaakt tijdens OZ gezinsvakanties en in de OZ Kinderpret wordt gebruikt in overeenstemming met de bepalingen in de betreffende algemene voorwaarden.

 
 

Cookiebeleid

De meeste websites die je bezoekt, maken gebruik van cookies, zo ook de OZ website! Ze hebben onder andere tot doel jouw surfervaring te verbeteren. Cookies identificeren het toestel waarmee je een website bezoekt, hetzij voor de duur van één bezoek (session cookies) of voor herhaalde bezoeken (permanente cookies). Aan de hand van dit cookiebeleid willen we uitleggen hoe OZ gebruik maakt van cookies en hoe je zelf je instellingen hieromtrent kunt wijzigen. Als dit cookiebeleid wordt gewijzigd, wordt de laatste versie hier gepubliceerd. De laatste herziening vond plaats op 6 december 2019.

Verwerkingsverantwoordelijke

Het cookiebeleid hieronder geldt voor enkele van de vennootschappen die lid zijn van Groep OZ ESV (0843.839.424). De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de cookies is afhankelijk van de website die je bezoekt. Meer informatie over de verschillende vennootschappen vind je hier terug.

Waarop is het cookiebeleid van toepassing

Het cookiebeleid is van toepassing op de websites van de Groep OZ ESV.

Wat zijn cookies?

Eigenlijk is een cookie een eenvoudig en onschadelijk tekstbestand dat wordt opgeslagen op jouw computer of mobiel apparaat door een website server. Enkel deze server kan de inhoud van die cookie raadplegen! Cookies bevatten informatie, zoals de taalvoorkeur van een bezoeker, zodat deze informatie niet opnieuw moet ingevoerd worden als hij dezelfde website nog eens bezoekt. Cookies kunnen echter nog andere doeleinden hebben. Hieronder vind je een overzicht terug van de verschillende soorten cookies.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website optimaal functioneert. Ze zijn onmisbaar voor de navigatie tussen verschillende webpagina’s en voor de goede werking van een website.

Functionele cookies en anonieme analytische cookies
Deze categorie van cookies vergemakkelijken het bezoek aan de website, verbeteren de gebruiksvriendelijkheid ervan en zorgen voor een beter inzicht in het functioneren van de website. De taalvoorkeur is hier een voorbeeld van. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist, ofwel omdat ze nodig zijn voor het functioneren van de website ofwel omdat ze geanonimiseerd zijn.

Prestatiecookies
Prestatiecookies verzamelen informatie over hoe een webpagina wordt gebruikt. Deze cookies stellen ons in staat om bezoekers en hun herkomst te analyseren zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren.

Advertentiecookies
Om advertenties efficiënter en persoonlijk interessanter te maken, kunnen er advertentiecookies gebruikt worden. Op basis van bepaalde gegevens worden advertenties zo afgestemd op jouw interesses en kunnen we gepersonaliseerde advertenties tonen.
 

Welke cookies staan er op onze website?

Strikt noodzakelijke cookies

COOKIE

DUURTIJD 

_cfduid

1 jaar 

 _cfduid

1 jaar 

 ASP.NET_SessionId 

Sessie 

 incap_ses

Sessie 

 pa-l 

Blijvend 

 pa-l  enabled

Blijvend 

 visid_incap_

1 jaar 

 

Functionele en prestatiecookies

COOKIE

DUURTIJD

_dc_gtm_UA

1 dag

_hjid

1 jaar

_hjid

Blijvend

collect

Sessie

UVC

1 dag

 

Advertentiecookies

COOKIE

DUURTIJD

___utmvc

1 dag

_fbp

3 maanden

_gcl_au

3 maanden

_hjIncludedInSample

Sessie

ads/ga-audiences

Sessie

fr

3 maanden

muid

1 jaar

muidb

1 jaar

nlbi_# 

Sessie

pagead/1p-user-list/# 

Sessie 

test_cookie 

1 dag 

tr 

Sessie 

 _qca

3 maanden 

__tdat31776   30 dagen 

 

Hoe kan je cookies aanpassen/verwijderen

Sommige mensen vinden het idee dat een website informatie opslaat op hun computer of mobiel apparaat opdringerig of zelfs akelig. Het is dan ook mogelijk om enkel bepaalde cookies te aanvaarden of om alle reeds opgeslagen cookies te verwijderen. Wanneer bepaalde cookies worden verwijderd, kan het natuurlijk wel zijn dat je niet van alle mogelijkheden van de website van OZ kunt gebruik maken.

Hoe wijzig ik mijn cookie instellingen?
Dit is mogelijk door op de balk die je onderaan de website terugvindt, te klikken op ‘cookie-instellingen’. Hier is het mogelijk om bepaalde cookies aan en uit te zetten.

Hoe wis ik de opgeslagen cookies?
Heb je de cookies reeds aanvaard? Dan nog is het mogelijk om jouw cookie instellingen te wijzigen in de browser en op die manier opgeslagen cookies te wissen. Hoe je dit doet, hangt af van welke browser je gebruikt. Hieronder vind je telkens de uitleg per browser.

Contact

Als je nog vragen hebt rond cookies of rond de manier waarop OZ met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je steeds contact opnemen met privacy@oz.be