De coronacijfers blijven alsmaar stijgen. Ook als ziekenfonds voelen we de impact hiervan zeer hard. We merken een enorme toename van het aantal telefoons en doktersbriefjes, waardoor de wachttijden oplopen. Onze medewerkers doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en bedanken je voor je begrip. Lees meer
Gezondheid

Formaliteiten aan het begin van je opname

Als je naar het ziekenhuis moet voor een onderzoek, een ingreep of een behandeling, moet je je aanmelden bij het onthaal. Om alles vlot te laten verlopen, is het belangrijk dat je de nodige documenten bij je hebt. Hieronder kan je een kort overzicht vinden, zodat je zeker niets vergeet.

Identiteitskaart

Via je elektronische identiteitskaart gaat het ziekenhuis na onder welk statuut je bij het ziekenfonds bent ingeschreven. Die informatie speelt een rol bij de berekening van de verblijfkosten. Wie bijvoorbeeld van de voorkeurregeling geniet, betaalt minder.


Identificatiegegevens huisarts en doorverwijzende arts

Het ziekenhuis noteert de gegevens van je huisarts en de arts die je heeft doorverwezen. Die informatie is nodig voor de verwerking van je dossier.


Identificatiegegevens contactpersoon

Het ziekenhuis noteert de naam, het adres en het telefoonnummer van de persoon met wie het contact kan opnemen voor vragen of inlichtingen over je verblijf in het ziekenhuis.


Medische documenten

Het is nuttig om de volgende documenten mee te nemen naar het ziekenhuis:
 • een brief van de arts die je heeft doorverwezen;
 • röntgenfoto’s;
 • onderzoeksresultaten;
 • bloedgroepkaart;
 • vaccinatiekaart;
 • een lijst van de geneesmiddelen die je neemt;
 • dieetvoorschriften;
 • documenten die waarschuwen voor het risico op allergie;
 • een lijst van de ingrepen en behandelingen die je al hebt ondergaan.

Gegevens hospitalisatieverzekering

Als je verzekerd bent bij Hospitalia, moet je dat NIET meedelen aan het ziekenhuis. Als een ziekenhuis weet dat je een hospitalisatieverzekering hebt, gaan de kosten immers vaak de hoogte in.


‘informed consent’ document

Dit is het document waarin je toestemming geeft om behandeld te worden. Voor meer informatie klik hier.

Bij een opname in het ziekenhuis krijg je een bundel documenten ter ondertekening aangeboden. Deze bundel omvat drie, soms vier, documenten:
 • een opnameverklaring
 • een toelichting bij de opnameverklaring
 • een prijslijst goederen en diensten
 • een verklaring ’opname van een kind met begeleidende ouder’ in geval van rooming-in.
De opnameverklaring moet je ten laatste overhandigden bij het begin van het ziekenhuisverblijf. Als je via de dienst spoedgevallen in het ziekenhuis belandt, krijg je het formulier zodra je gezondheidstoestand dat toelaat. Je kan op elk moment vragen om zo'n opnameverklaring te krijgen.

Het financiële aspect

Op het tweede blad van het opnameformulier worden de tarieven vermeld die van toepassing zijn in het ziekenhuis. Je vindt er een overzicht van alle kosten die kunnen worden aangerekend.

Opgelet!
Het document moet je een idee geven van hoeveel je ziekenhuisopname zal kosten, maar het is geen prijsofferte.


Een waardevol document

Het ziekenhuis is verplicht je een kopie van het opnameformulier te bezorgen. Bewaar die kopie goed!


Meer info
Neem voor meer informatie contact op met je plaatselijk kantoor.
Vraag ook naar Hospitalia, de hospitalisatieverzekering van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Als patiënt heb je recht op duidelijke informatie over je gezondheidstoestand en de eventuele verzorging die daaruit voortvloeit. Je moet immers de toestemming geven voor een ingreep, onderzoek of behandeling. Hoe zit dat precies in elkaar?


Toestemming

Om te kunnen beslissen of je instemt met een ingreep, onderzoek of behandeling, moet je over voldoende informatie beschikken en die informatie ook begrijpen. Het is de taak van de zorgverlener om je op een begrijpelijke manier te informeren. In vaktermen heet dit systeem ‘informed consent’.

Je kan op twee manieren instemmen met de voorgestelde verzorging:
 • uitdrukkelijk, door bijvoorbeeld te zeggen dat je akkoord gaat;
 • stilzwijgend, door bijvoorbeeld je mouw op te stropen voor een bloedafname.

Betwisting

Het principe van de ‘informed consent’ betekent dat, bij een eventuele betwisting achteraf, de zorgverlener zal moeten bewijzen dat hij de patiënt voldoende begrijpelijke informatie heeft verschaft. Dat is de reden waarom sommige zorgverleners je zullen vragen om een ‘informed consent’-formulier te ondertekenen alvorens over te gaan tot de ingreep, het onderzoek of de behandeling.

Let wel, het feit dat je zo´n document ondertekent, betekent niet dat je de zorgverlener ontslaat van zijn medische aansprakelijkheid.


Inzage medisch dossier

De patiënt heeft een rechtstreeks inzagerecht in zijn dossier. Hij heeft daarvoor geen tussenkomst nodig van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld een arts. De persoonlijke notities van de zorgverlener en gegevens die betrekking hebben op derden, zijn uitgesloten van het recht op inzage. Een zorgverlener mag de rechtstreekse inzage in het dossier uitzonderlijk weigeren voor zover het meedelen van de informatie klaarblijkelijk ernstig nadeel zou meebrengen voor de gezondheid van de patiënt. Er wordt dan een schriftelijke motivering toegevoegd aan het dossier, dat wel kan worden ingezien door een aangewezen zorgverlener.


OZ501, verzekeringsagent (nr. CDZ 5001) voor de VMOB Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten, Lenniksebaan 788A, 1070 Brussel, RPR Brussel, (422.189.629, nr. CDZ 750/01) en de VMOB OZ Verze-keringen, Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk, RPR Antwerpen, (410.406.406, nr. CDZ 550/01).