1 op 10 kinderen belandt jaarlijks in het ziekenhuis

10.09.2018 Gezondheid
In de 4de editie van de KidOscope bekeken de Onafhankelijke Ziekenfondsen, hoe vaak kinderen in het ziekenhuis terechtkomen.

1 op de 10 kinderen belanden jaarlijks in het ziekenhuis. Bij zuigelingen (kinderen jonger dan 1 jaar) zijn dat 1 op de 4 jongens en 1 op de 4 meisjes. Oudere kinderen komen minder vaak in het ziekenhuis terecht, maar bij hen gaat het wel vaker om een operatie.

Hoe zit het met de ziekenhuisopnames van onze kinderen? De Onafhankelijke Ziekenfondsen namen dit onder de loep tijdens de 4de editie van de KidOscope*, de barometer voor de gezondheid van kinderen. Bijna een kwart van de kinderen jonger dan 1 jaar belandt in het ziekenhuis (23%), waarvan 9 op de 10 met een overnachting. 

Bij jonge kinderen gaat het meestal niet om een chirurgische ingreep, waardoor er geen exacte diagnose beschikbaar is. Uit de medische literatuur blijkt wel dat ademhalings- en infectieziekten (vaak viraal) de voornaamste oorzaak zijn van een ziekenhuisopname zonder operatie bij kinderen. Denk maar aan het verkoudheidsvirus RSV (Respiratoir Syncytiaal virus). 

Na een aantal levensjaren met weinig ziekenhuisopnames is er vanaf de leeftijd van 16 jaar opnieuw een stijging tot boven de 10%. Het gaat dan vooral om daghospitalisaties vanwege een chirurgische ingreep. 

Welke operaties?

Vooral oudere kinderen en jongeren komen dus in het ziekenhuis terecht vanwege een operatie. Maar om welke ingrepen gaat het dan? Bij kinderen tussen 1 en 5 jaar gaat het vooral om neus-keel-oorziekten (NKO) en in kleinere mate om urologische problemen bij zuigelingen (onder 2 jaar). Bij tieners (14 tot 18 jaar) komen vooral orthopedische en stomatologische ingrepen (ter voorbereiding van een orthodontiebehandeling) voor. Enkele cijfers:

  • Bij de 1- tot 6-jarigen ondergaat 4,2% een NKO-ingreep (buisjes in de oren en operaties aan de poliepen en amandelen)
  • 1,7% van de baby’s jonger dan 1 jaar en 3,1% van de 1- tot 2-jarigen ondergaat een urologische ingreep. In 67% van de gevallen gaat het om een besnijdenis via daghospitalisatie. 
  • Bij de 15- tot 18-jarigen ondergaat 4,6% à 6,9% een stomatologische ingreep (mond-kaak-aangezichtschirurgie). 

Meer jongens dan meisjes

Jongens komen vaker in het ziekenhuis terecht dan meisjes, respectievelijk 10,4% en 8,8%. Dat verschil is vooral opmerkelijk bij jonge kinderen: 18% van de jongens onder de 5 jaar werd gehospitaliseerd, tegenover slechts 13% van de meisjes. Hoe dat komt? Pasgeboren meisjes zijn van nature uit sterker gewapend tegen ziektes dan jongens en hebben minder kans op complicaties na de geboorte. Op latere leeftijd daalt dit verschil tussen jongens en meisjes.

Hoe ziekenhuisopnames bij kinderen verminderen?

De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten ervoor om alternatieven voor een ziekenhuisopname met overnachting in overweging nemen, als dat medisch en organisatorisch mogelijk is: dagopname, observatie-units of thuishospitalisatie in specifieke gevallen. Maar allereerst is het belangrijk om virale infecties te vermijden door bv. regelmatig de handen wassen voor en na elk contact met een zuigeling of ziek kind, blootstelling aan tabak tijdens de zwangerschap en na de geboorte vermijden, borstvoeding stimuleren, kinderen vaccineren volgens het basisvaccinatieschema … Ook een optimale dialoog tussen ouders en gezondheidsprofessionals als huisartsen, pediaters, vroedvrouwen, Kind & Gezin … kan een positieve invloed hebben.

KidOscope: de gezondheid van onze kinderen onder de loep

België telt 2,3 miljoen kinderen (0-18 jaar). Omdat een verantwoordelijke aanpak van de volksgezondheid begint bij de geboorte, hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen besloten om de gezondheidsgegevens van kinderen regelmatig te scannen en de resultaten daarvan te verspreiden.

* Analyse van de ziekenhuisopnames van de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen van 0 tot 18 jaar (2015-2016)