Blijf op de hoogte, OZ nieuws

Huisapotheker voor chronische patiënten

28.09.2017 Gezondheid
Als je aan een chronische aandoening lijdt, heb je baat bij een persoonlijke begeleiding van je medicatiegebruik, zeker als je verschillende geneesmiddelen tegelijk neemt. Door een huisapotheker te kiezen, krijg je doorlopende opvolging afgestemd op jouw noden! Bovendien kun je ieder moment beschikken over een persoonlijk medicatieschema dat volledig en up-to-date is.

De functie van huisapotheker is gestart sinds 1 oktober. Je kan je vaste apotheker vragen om je behandeling op te volgen en je te begeleiden bij het gebruik van je geneesmiddelen. Hij zal je een persoonlijk medicatieschema bezorgen en dat aanpassen wanneer dat nodig is.

Logo huisapotheker
       Je huisapotheker is ook de contactpersoon bij wie je andere zorgverstrekkers terecht kunnen als ze informatie nodig hebben over de geneesmiddelen die je neemt. Zoals je huisarts verantwoordelijk is voor je Globaal Medisch Dossier, is je huisapotheker verantwoordelijk voor je farmaceutisch dossier. Daarin worden alle afgeleverde geneesmiddelen (al dan niet op voorschrift) geregistreerd. Net als andere gezondheidsproducten, bijvoorbeeld voedingssupplementen, die jouw behandeling kunnen beïnvloeden.  

 

Huisapotheker: Farmaceutisch Dossier

 

Een medicatieschema?

Je medicatieschema is een volledig en betrouwbaar overzicht van alle geneesmiddelen die je neemt, zowel voorgeschreven medicatie als zelfzorggeneesmiddelen. Het bevat ook nuttige informatie, zoals hoe en wanneer je welke geneesmiddelen best inneemt.

Je kan je medicatieschema meenemen en, indien nodig, aan je andere zorgverstrekkers tonen. In de toekomst zal je huisapotheker je medicatieschema ook elektronisch kunnen delen met andere zorgverstrekkers die je behandelen.

Hoe je huisapotheker kiezen?

Om zijn rol als huisapotheker te kunnen vervullen, zal je apotheker je om een dubbele toestemming vragen:

  • een toestemming voor ‘voortgezette farmaceutische zorg’ die door je huisapotheker verstrekt kan worden
  • en een toestemming voor het elektronisch uitwisselen van je gezondheidsgegevens met de zorgverstrekkers die je behandelen. Hierdoor heeft je huisapotheker toegang tot de gegevens in je gedeeld farmaceutisch dossier en kan hij je een volledig medicatieschema bezorgen.

Die dubbele toestemming moet schriftelijk worden bevestigd. Daarom zal je huisapotheker je vragen om de overeenkomst ‘Huisapotheker’ te ondertekenen. Hij of zij print het document ter plaatse af, zodat jullie het meteen allebei kunnen ondertekenen.

Huisapotheker


 

Hoeveel kost de dienstverlening van je huisapotheker? 

De prestaties van de huisapotheker worden vergoed door middel van een jaarlijks forfait per patiënt. Voor chronische patiënten in de ambulante sector (dus niet in woonzorgcentra) is dat forfait volledig ten laste van het RIZIV. Je hoeft dus zelf niets te betalen.

Meer weten? Praat erover met je apotheker of bezoek de website www.apotheek.be