Blijf op de hoogte, OZ nieuws

Meer dan 1 op 3 huisartsen gebruikt eAttest

02.07.2018 Gezondheid
Het elektronische attest laat toe dat huisartsen de getuigschriften onmiddellijk naar het ziekenfonds kunnen doorsturen.

Meer dan 1 op de 3 huisartsen gebruikt eAttest waarmee patiënten automatisch worden terugbetaald

Digitalisering heeft uiteraard gevolgen voor de administratie in de gezondheidszorg, maar wat zijn de gevolgen voor de patiënt? De administratieve processen binnen Gezondheidszorg worden steeds duidelijker gekenmerkt door de digitalisering. Zo hebben sinds enkele jaren een aantal nieuwe elektronische circuits het levenslicht gezien. Hun uiteindelijke doel is het vervangen van de papieren circuits die vandaag veelgebruikt en gekend zijn bij de burgers. eAttest is het nieuwste elektronische circuit dat sinds januari 2018 beschikbaar is bij de huisartsen en dat zorgt voor serieuze administratieve vereenvoudiging voor de patiënt. 

Wat is eAttest? 

Het elektronische attest of eAttest laat toe dat huisartsen de getuigschriften voor verstrekte hulp van hun patiënten elektronisch en onmiddellijk naar het ziekenfonds van de betrokken patiënt kunnen doorsturen. 

Hoe werkt het? 

De patiënt ontvangt dus niet langer een papieren getuigschrift. In plaats daarvan verzendt de arts het getuigschrift voor verstrekte hulp, op beveiligde wijze via zijn softwarepakket naar het ziekenfonds. Hij overhandigt aan de patiënt een bewijsstuk met een nummer vanwege het ziekenfonds dat geldt als ontvangstbevestiging van dit attest, evenals het te betalen bedrag (inclusief eventuele supplementen) en het bedrag van het honorarium (volgens het overeengekomen tarief). De patiënt moet zijn bewijsstuk bewaren en kan deze ook aan zijn privéverzekering bezorgen in het kader van een bijkomende terugbetaling. 

De patiënt hoeft voor deze consultatie geen verdere stappen meer te ondernemen om een terugbetaling te krijgen. Het is gedaan met het plakken van de klevertjes van het ziekenfonds op de getuigschriften. Patiënten moeten deze getuigschriften op een later ogenblik niet meer bezorgen aan het ziekenfonds!  Het risico om het attest te verliezen of in een lade te vergeten, is ook uitgesloten. Het ziekenfonds zal automatisch de terugbetaling in de daarop volgende dagen uitvoeren. Om van deze voordelen te kunnen genieten, is het belangrijk dat het ziekenfonds in het bezit is van het bankrekeningnummer van de betrokken patiënt. 

Tijdens de huisbezoeken kan de arts het attest ook via elektronische weg verzenden, maar hij moet dan wel over de nodige apparatuur beschikken (een internetaansluiting en een draagbare printer om het bewijsstuk af te geven).
Om van al deze voordelen te kunnen genieten, doen patiënten er goed aan om hun huisarts te vragen naar het gebruik van eAttest. Patiënten zullen ook meer informatie vinden op de website van het RIZIV of op de website van hun ziekenfonds. 

Alle verschillende softwarepakketten die door huisartsen in België worden gebruikt, zijn ondertussen erkend om eAttest aan te bieden. Zo kan elke burger in België die zijn huisarts raadpleegt, dus vandaag al profiteren van de voordelen van eAttest. Eind juni, hadden al bijna 4000 huisartsen (circa 1 op 3 van de huisartsen) ervan gebruik gemaakt en sinds begin januari zijn al meer dan 1.5 miljoen elektronische attesten verzonden en verwerkt. De ziekenfondsen ontvangen momenteel veel positieve signalen van artsen en hun leden over dit nieuwe elektronische circuit. 
Hieraan moet worden toegevoegd dat de dienst voorlopig nog niet verplicht is en dat de huisarts dus altijd de mogelijkheid heeft om de patiënt een papieren getuigschrift te bezorgen. Vandaag kan hij dus steeds kiezen.

Wat zijn de toekomstige projecten? 

Voorlopig kunnen alleen huisartsen en wachtposten dit elektronische systeem gebruiken. 
In 2019 zal de dienst eAttest uitgebreid worden naar andere zorgverleners zoals tandartsen. Andere sectoren zoals de kinesisten zullen later volgen.