Blijf op de hoogte, OZ nieuws

Wanneer je het werk deeltijds hervat

26.02.2018 Gezondheid
Steeds meer klanten die arbeidsongeschikt zijn kiezen voor deeltijdse werkhervatting. Maar hoe vraag je dit aan? En wat zijn de gevolgen voor je uitkering? We zetten het even voor je op een rijtje.

Hoe hervat ik het werk deeltijds?

Als je arbeidsongeschikt bent en het werk deeltijds wil hervatten moet je ten laatste één dag voor je het werk hervat, het document 'aanvraag werkhervatting tijdens arbeidsongeschiktheid' binnenbrengen. Als je het werk hervat voor je dit document hebt binnengebracht riskeer je immers een sanctie. 

Bracht je het document binnen (in geval van loontrekkenden) of kreeg je de toestemming van de adviserend arts om het werk te hervatten (in geval van zelfstandigen), dan kan je aan de slag. Je zal dan een uitkering ontvangen bovenop je loon. Deze uitkering zal wel minder bedragen dan daarvoor en ook verminderen in tijd. Hoeveel dit is, hangt af van je persoonlijke situatie.

Wil je meer weten over het werk deeltijds hervatten? Op onze pagina rond deeltijdse werkhervatting vind je alle nodige informatie.