10 prioriteiten voor de toekomst van de gezondheidszorg

10 prioriteiten voor de toekomst van de gezondheidszorg

01.03.2019 Gezondheid

“Wat wil de burger op vlak van gezondheid?”, dat is dé centrale vraag in het Memorandum van de Onafhankelijke Ziekenfondsen naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei. Die uitgebreide denkoefening resulteerde in onze 10 prioriteiten voor de toekomst van de gezondheidszorg!

“Niet langer boven het hoofd van de patiënt praten”

Xavier Brenez, Directeur-generaal van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, laat er geen twijfel over bestaan: “We mogen niet langer boven het hoofd van de patiënt praten”. Maar waar hechten de burgers belang aan? Uit alle enquêtes blijkt dat ze levenskwaliteit boven levensduur verkiezen. Daarnaast vragen ze een concrete aanpak van de klimaatsverandering en milieuvervuiling, een betere elektronische gegevensdeling tussen zorgverleners, langer thuis wonen op hogere leeftijd, … De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben in hun Memorandum al deze wensen en noden vertaald naar 10 prioriteiten.

Gekoppeld aan gezondheidsdoelstellingen

Bovendien hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen deze 10 prioriteiten telkens gekoppeld aan gezondheidsdoelstellingen. Die maken het gezondheidsbeleid tastbaar en concreet voor de burgers. Bovendien werken ze ‘aanstekelijk’ en zetten ze alle actoren aan om actief deel te nemen aan de realisatie ervan. 

Meer info!

Ontdek ons volledige Memorandum en tal van bijkomende inzichten en bronnen op www.mloz.be/nl/verkiezingen2019