Regeling voor adoptieverlof versterkt sinds 2019

11.02.2019 Gezondheid
Sinds 1 januari 2019 is het recht op adoptieverlof flink uitgebreid, zowel voor werknemers als zelfstandigen.

Zo hangt de maximumduur niet langer af van de leeftijd van het geadopteerde kind. Elke adoptieouder heeft nu altijd recht op maximaal 6 weken adoptieverlof. De belangrijkste veranderingen in een notendop!

Geen leeftijdsgrens meer

Was het geadopteerde kind 3 jaar of ouder bij aanvang van het adoptieverlof? Dan had je vroeger recht op maximaal 4 weken in plaats van 6. Nu hangt die maximumduur niet langer af van de leeftijd van het kind. Elke adoptieouder heeft recht op maximaal 6 weken. Een andere belangrijke nieuwigheid: het recht op adoptieverlof eindigt niet langer op het moment waarop het kind 8 jaar wordt. Die leeftijdgrens is geschrapt en het recht op adoptieverlof geldt bij de adoptie van elk minderjarig kind.

Geleidelijke uitbreiding

De maximumduur van het adoptieverlof wordt ook nog verder uitgebreid in de komende jaren. Sinds 1 januari 2019 kan je een bijkomende week opnemen en om de 2 jaar komt daar een bijkomende week bij, tot maximaal 5 bijkomende weken in 2027. Die bijkomende weken kunnen wel maar door één ouder worden opgenomen. Daarnaast wordt het adoptieverlof verdubbeld tot 12 weken bij de adoptie van een kind met een handicap en kan elke ouder 2 extra weken nemen bij de gelijktijdige adoptie van meerdere kinderen.

Meer info!

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op!