Medische ongelijkheid draag je je hele jeugd mee

Medische ongelijkheid draag je je hele jeugd mee

26.04.2019 Gezondheid
Uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat 1 op de 5 baby’s uit kwetsbare groepen geen pediater of huisarts heeft. Verder komen kinderen uit deze groep jonger dan 3 jaar 50% meer in het ziekenhuis terecht dan andere peuters en kleuters … Cijfers die op z’n minst in het oog springen. De Onafhankelijke Ziekenfondsen vragen daarom om meer specifieke maatregelen rond preventie en gezondheidszorg voor jongeren en kinderen uit deze kwetsbare groepen.

In België ontvangen 1 op de 5 kinderen en jongeren tot 18 jaar een verhoogde tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming is bestemd voor personen en gezinnen met een laag inkomen. Wie er aanspraak op kan maken, betaalt minder voor raadplegingen, geneesmiddelen, een ziekenhuisopname … De verhoogde tegemoetkoming is een duidelijke indicator voor sociale kwetsbaarheid. Dat blijkt uit analyses van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op basis van de gegevens van meer dan 500.000 van de leden jonger dan 18 jaar.

2x meer kans op gaatjes

Uit het onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt ook dat er een verband is tussen kwetsbaarheid en gezondheidsongelijkheden. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting bij tandartsbezoeken. Bij kwetsbare gezinnen gaat slechts 44% van de kinderen elk jaar naar de tandarts. En dat terwijl tandzorg in België volledig wordt terugbetaald tot 18 jaar, uitgezonderd orthodontie. Als kinderen uit kwetsbare gezinnen naar de tandarts gaan, is het ook vaker om gaatjes te laten behandelen en minder voor een preventieve behandeling. Voor de leeftijd van 6 jaar is het risico dubbel zo groot dat ze behandeld worden voor een gaatje: 24% tegenover 12% uit andere gezinnen. Hieruit blijkt ook dat preventieve controle van groot belang blijft voor mondgezondheid.

1 op de 5 baby’s zonder pediater of huisarts

In kwetsbare gezinnen hebben verder 1 op de 5 baby’s geen pediater of huisarts tegenover 1 op de 7 baby’s uit niet-kwetsbare gezinnen. Hoe komt dit? Een van de verklaringen is dat de ouders sneller naar de spoeddienst van het ziekenhuis trekken. 4 op de 10 baby’s uit deze gezinnen belanden op de spoeddienst, tegenover 3 op de 10 uit andere gezinnen. Bij kinderen en jongeren tot 18 jaar gaat het om 3 op de 10, tegenover 2 op de 10. 

De ongelijkheid begint overigens al tijdens de zwangerschap. Bij vrouwen uit kwetsbare groepen neemt 8,8% potentieel gevaarlijke medicatie tijdens de zwangerschap, tegenover 6,6% bij vrouwen uit minder kwetsbare groepen. Met verhoogde risico’s voor de foetus tot gevolg …

Wil je meer weten over de gezondheid van Belgische kinderen?

Neem een kijkje op www.kidoscope.be