Zorgvolmacht

Zorgvolmacht: jouw vragen beantwoord

08.03.2019 Gezondheid
Beslissingen over je medische of financiële toestand of je bezittingen neem je liefst zelf. Wat als je echter plots niet meer in staat bent om dat zelf te doen? Met een zorgvolmacht leg je vast wie voor jou je beslissingen mag nemen als je het zelf niet meer kan.

De zorgvolgmacht: wat is het?

In een zorgvolmacht kies je een persoon die keuzes mag maken voor jou als je dat zelf niet meer kan. Het is een wettelijk document dat bepaalt dat jouw volmachthouder of lasthebber beslissingen kan maken over je materiële zaken. Het gaat hier over financiële en materiële beslissingen, maar ook over zaken die betrekking hebben tot je gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan je wens om langer thuis blijven wonen of om je lichaam aan de wetenschap te schenken wanneer je overlijdt.

Wie duid ik aan als volmachthouder?

Wanneer je je volmacht opstelt en je lasthebber aanduidt, kies je best voor iemand waar je een sterke band mee hebt. Een logische keuze is een familielid. Het is belangrijk dat je deze persoon volledig vertrouwt. Hij of zij zal namelijk belangrijke beslissingen maken in jouw plaats. Je hebt de controle zelf niet meer, maar dankzij je volmachthouder behoud je dat toch voor een stuk. Naast je lasthebber, kan je ook een vertrouwenspersoon kiezen. Zijn of haar rol is om de uitvoering van de volmacht in goede banen te leiden.

Wat zet ik in een zorgvolmacht?

In het document duid je de persoon aan die in jouw plaats mag handelen als je het zelf niet meer kan. Zowel jij als deze persoon ondertekenen het document. Dat kan op een wit blad, een biervilt of zelfs een servet, maar er je kan ook een standaarddocument invullen. Dat document kan je hier downloaden.

Als je wenst, kan je beroep doen op een notaris of een advocaat om dit voor jou in orde te brengen, maar dat is zeker niet nodig. Je kan dit volledig zelf regelen. Let wel: de volmacht is pas geldig als je hem laat registreren bij de griffie van het vredegerecht. 

Wat als ik niets geregeld heb?

Als je niets regelt, zal de vrederechter iemand aanduiden. Dit heet bewindvoering. De voorkeur gaat opnieuw naar een familielid, al kan het ook noodzakelijk zijn om een advocaat aan te stellen.

Kan ik meerdere volmachthouders aanduiden?

Je kan meerdere lasthebbers of volmachthouders aanduiden. Heb je bijvoorbeeld twee kinderen? Dan kan je ze allebei in je zorgvolmacht opnemen. Het is ook mogelijk trapsgewijs verschillende lasthebbers aan te duiden voor het geval de eerste of de tweede zelf handelingsonbekwaam wordt.

 

Wist je dat je ook volmachten kunt toewijzen in Mijn OZ?

Via Mijn OZ kun je makkelijk alle ziekenfondszaken regelen voor elk lid van je gezin, voor je moeder, buurman of iemand anders. De enige voorwaarde is dat die persoon ook een Mijn OZ account heeft. 

Hoe regel je dat? Ga in je Mijn OZ account naar de rubriek 'Mijn volmachten' (deze kan je vinden in het menu rechts bovenaan). Vul het rijksregisternummer in van de persoon die je volmacht wil geven en bevestig. 

Regel je volmachten in Mijn OZ hier!