Verlenging maatregel: aanvullende uitkering primaire arbeidsongeschiktheid voor werknemers tijdens de coronaperiode

27.11.2020 Gezondheid
Ben je arbeidsongeschikt sinds ten vroegste maart 2020? Dan heb je recht op een tijdelijke aanvullende uitkering. Deze aanvulling zorgt er voor dat jouw ziekte-uitkering evenveel bedraagt als een tijdelijke werkloosheidsuitkering in diezelfde periode.

Wie arbeidsongeschikt is, krijgt een ziekte-uitkering. Die uitkering is begrensd op 60% van het bruto maandloon. Een werkloosheidsuitkering tussen 01/02/2020 en 31/03/2021 is gelijk aan 70% van het bruto maandloon. Dat betekent dat werknemers die arbeidsongeschikt zijn tijdens die periode een lagere uitkering krijgen dan werknemers die tijdelijk werkloos zijn (door bijvoorbeeld corona). Om dit te vermijden, werd op 24 juni een wet goedgekeurd over een tijdelijke aanvullende vergoeding op de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid. De wet is retroactief in werking getreden op 1 maart 2020.

Wat houdt dit concreet in?
 • Alle loontrekkende arbeiders en bedienden, met een arbeidsongeschiktheidsdossier tussen 01/03/2020 en 31/03/2021, zullen een bijkomende vergoeding ontvangen.
 • De ziekenfondsen zullen de eerste bijkomende vergoedingen voor de periode t.e.m. oktober 2020 uitbetalen ten laatste vanaf 31 oktober 2020.
 • De uitkering is enkel mogelijk voor loontrekkenden met een bruto maandloon lager dan 3457,79 euro.
 • Deze aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering wordt toegekend voor elke dag waarvoor er daadwerkelijk recht was op een primaire ongeschiktheidsuitkering.
 • De toekenning van de aanvullende uitkering is afhankelijk van het bruto maandloon. Er wordt een gegarandeerd dagminimum van 61,22 euro en een dagmaximum van 79,80 euro voorzien.
 • Het supplement houdt ook rekening met het begrensde gederfde loon (GDL): dat is het loon dat je misloopt omdat je ziek bent.

Bereken zelf wat dit voor jouw uitkering betekent:

Bruto maandloon Aanvullende uitkering Voorbeeld
Tussen 0 euro en 2.064,88 euro

Recht op minimumuitkering van 61,22 EUR.

Normale uitkering aan 60 % van het begrensd loon + supplement, verhoogd tot minimum.

Het supplement is dus 61,22 min de normale uitkering aan 60 % van het begrensde GDL.

Bruto maandloon van 2.000 euro.

De normale daguitkering aan 60 % bedraagt 46,15 euro.

Het dagsupplement bedraagt 61,22 euro – 46,15 euro.

De persoon ontvangt dus een dagsupplement van 15,07 euro.

De totale daguitkering bedraagt hierdoor 61,22 euro.
Tussen 2.064,88 euro en 2.754,76 euro

Normale uitkering aan 60 % begrensd loon + supplement.

Waarbij het supplement gelijk is aan 10 % van het begrensd GDL + 5,63 euro/dag.

Bruto maandloon van 2.500 euro.

Normale daguitkering aan 60 % bedraagt 57,69 euro.

Het supplement is:

  - 10 % van het begrensde loon: 9,62 
  - 5,63 bijkomend supplement

De aanvullende daguitkering bedraagt 15,25 euro.

De totale daguitkering is hierdoor 72,94 euro.
Tussen 2.754,76 euro en 3.457,79 euro

Normale uitkeringen aan 60 % + supplement, maar wat begrensd is op 79,80 euro per dag.

Waarbij het supplement gelijk is aan 79,80 euro min de normale uitkering aan 60 % begrensd loon.

Bruto maandloon van 3.000 euro.

Normale daguitkering aan 60 % bedraagt 69,23 euro.

Het dagsupplement bedraagt 79,80 euro – 69,23 euro.

De persoon ontvangt dus een dagsupplement van 10,57 euro.

De totale daguitkering is hierdoor 79,80 euro.
3.457,79 euro of meer  Geen supplement, enkel normale uitkering aan 60 % begrensd GDL. 

Bruto maandloon van 3.500 euro.

Normale daguitkering aan 60 % bedraagt 79,80 euro (begrensd bedrag).

De persoon kan geen aanspraak maken op een aanvullende uitkering. Opgelet:

 • Er wordt op deze aanvullende uitkering ook bedrijfsvoorheffing toegepast.
 • Deze aanvullende uitkering wordt geneutraliseerd voor de berekening van de gezinssituatie.
 • Het minimum wordt ook gegarandeerd in het geval van een dossier voor moederschapsrust vanaf 01/03/2020.
 • Als er een vermindering werd toegepast op de uitkering tijdens deze periode, kan het ook betekenen dat de aanvullende uitkering verminderd zal worden.