Update: tijdelijke aanvullende uitkering voor zelfstandigen

13.11.2020 Gezondheid
Als je als zelfstandige ziek bent geworden in de periode van de coronapandemie wordt er een tijdelijke aanvullende crisisuitkering voorzien die afgestemd is op het crisisoverbruggingsrecht.

Er wordt voorzien in een tijdelijke aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikte erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten. Dat staat in het koninklijk besluit dat gepubliceerd werd op 23 september 2020.

Voor wie?

1. De samenwonende gerechtigde zonder gezinslast in arbeidsongeschiktheid vanaf 01/03/2020 tot en met 30/06/2021.

Voorwaarden:

 • Zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die aan het sociaal statuut van de zelfstandigen onderworpen zijn en een recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen kunnen openen.
 • De begindatum van de arbeidsongeschiktheid is vanaf 01/03/2020 tot en met 30/06/2021.
 • De gerechtigde heeft de hoedanigheid van samenwonende gerechtigde zonder gezinslast en ontvangt dus een primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering van 38,10 euro.
 • De aanvullende crisisuitkering mag niet toegekend worden aan de zelfstandigen die ten vroegste vanaf 1 maart 2021 (tot en met 31 maart 2021) in invaliditeit treden. De maatregel is dus enkel van toepassing voor deze categorie voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid.

2. De samenwonende gerechtigde zonder gezinslast die ten vroegste vanaf 1 maart 2020 de toegelaten activiteit voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen heeft moeten stopzetten.

Voorwaarden:

 • De gerechtigde heeft de toegelaten activiteit verricht op grond van artikel 23 of artikel 23bis van ten vroegste vanaf 1 maart 2020 tot en met 30/06/2021 gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen stopgezet.
 • De gerechtigde heeft de hoedanigheid van samenwonende gerechtigde zonder gezinslast.

Bedrag

Het dagbedrag van de aanvullende crisisuitkering is het verschil tussen het het in werkdagen gewaardeerde crisisoverbruggingsrecht zonder gezinslast (1291,69 euro/26 = 49,68 euro) en het forfaitair bedrag van de arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering.

Het dagbedrag van de aanvullende crisisuitkering is dus gelijk aan:

 • Primaire arbeidsongeschiktheid: 49,68 – 38,10 = 11,58 euro
 • Invaliditeit zonder stopzetting bedrijf: 49,68 – 38,10 = 11,58 euro
 • Invaliditeit met stopzetting bedrijf: 49,68 – 42,60 = 7,08 euro

Kenmerken van de aanvullende crisisuitkering

 • Het is belastbaar in de personenbelasting. De bedragen zullen vermeld worden op de fiscale fiches voor het inkomstenjaar 2020.
 • Het is onderworpen aan een vaste bedrijfsvoorheffing van 11,11%.
 • Het wordt beschouwd als geneutraliseerde inkomsten voor de controle op de gezinssituatie. Het bedrag van de aanvullende uitkeringen mag m.a.w. buiten beschouwing gelaten worden voor de bepaling van de gezinslast.
 • Het moet desgevallend verminderd worden in toepassing van sancties, verminderingen of anticumulregels.