Een aanvullende uitkering voor wie arbeidsongeschikt wordt tijdens de coronaperiode

23.07.2020 Gezondheid
In de context van de COVID-19-pandemie kunnen sommige personen die sinds 1 maart 2020 arbeidsongeschikt erkend zijn een aanvullende uitkering ontvangen voor hun primaire ongeschiktheid (arbeidsongeschiktheid sinds minder dan 1 jaar).

Deze maatregel werd inmiddels verlengd. Lees hier het meest recente bericht.

 

Die tijdelijke maatregel vloeit voort uit maatregelen die in de sector werkloosheid zijn genomen wegens de COVID-19-crisis. Het doel daarvan is de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen gedurende een beperkte periode verhogen.

Heb jij recht op de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering?

Je ontvangt een aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent ten vroegste vanaf 1 maart 2020 (niet voordien) arbeidsongeschikt erkend.
  • Je bent verbonden door een arbeidsovereenkomst of gelijkgesteld.
  • Jouw dagelijks brutoloon is lager dan € 132,9990 (als je bv. een vast maandloon ontvangt, dan zal jouw maandelijks brutoloon worden gedeeld door 26).  

Hoeveel bedraagt de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering?

Het dagbedrag van je primaire ongeschiktheidsuitkering bedraagt 60 % van jouw dagelijks brutoloon (als je bv. een vast maandloon ontvangt, dan zal jouw maandelijks brutoloon worden gedeeld door 26).

Het dagbedrag van je aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering wordt vastgesteld op 10 % van jouw bruto dagloon, en het resultaat verhoogt vervolgens met € 5,63.

Maximaal totaalbedrag:

De som van jouw primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en je aanvullende uitkering zal geen € 79,80 per dag mogen overschrijden. Als dat het geval is, dan zal jouw aanvullende uitkering dus worden beperkt.

Gewaarborgd minimaal totaalbedrag:

De som van jouw primaire ongeschiktheidsuitkering en je aanvullende uitkering zal niet lager mogen zijn dan € 61,22 per dag. Als dat het geval is, dan zal dat bedrag van € 61,22 jou dus worden gewaarborgd via de toekenning van een hogere aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering.

Voorbeeld:

Je bruto dagloon bedraagt € 100.
Je primaire ongeschiktheidsuitkering bedraagt dus € 60 (60 % van je bruto dagloon).
Je aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering bedraagt € 15,63 (10 % van 100 EUR = 10 EUR + 5,63 EUR).

Je zal dus in totaal € 75,63 ontvangen (€ 60 + € 15,63).

Bedrijfsvoorheffing:

Jouw ziekenfonds zal nog een voorheffing (in principe 11,11 %) inhouden op het dagbedrag van  aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering.

Op welke periode is de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering van toepassing?

Je hebt recht op de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering voor de periode van jouw arbeidsongeschiktheid die loopt vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Wanneer zal je de aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering ontvangen?

Jouw ziekenfonds zal je de aanvullende uitkering uiterlijk op 1 november 2020 betalen.