Arbeidsongeschikt

Aanvullende crisisuitkering voor zelfstandigen in arbeidsongeschiktheid

10.12.2020 Gezondheid
Zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn geworden vanaf 01/03/2020 OF die hun deeltijdse activiteit hebben stopgezet tijdens een tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, maken aanspraak op een aanvullende crisisuitkering.

Deze aanvullende crisisuitkering is bedoeld als tijdelijk maatregel tijdens de covid19-crisis en is voorlopig verlengd tem 31/03/2021.

Onderstaande groepen komen in aanmerking voor deze uitkering:

  • Zelfstandige met recht op een uitkering als samenwonende en arbeidsongeschikt op of na 01/03/2020. De maatregel is enkel van toepassing op primaire arbeidsongeschiktheid en het gaat om de zelfstandigen met een dagbedrag van € 38,10.
  • Zelfstandige met recht op een uitkering als samenwonende én zijn/haar toegelaten activiteit heeft stopgezet vanaf of na 01/03/2020. De zelfstandige moet de toegelaten activiteit verricht op grond van artikel 23 of artikel 23bis vanaf ten vroegste 01/03/2020 tot en met 31/03/2021 gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen stopzetten en schriftelijk melden aan het ziekenfonds.

Wanneer je echter je statuut als zelfstandige zou stopzetten, kan de aanvullende crisisuitkering niet langer toegekend worden.

Berekening bedrag

Het dagbedrag van de aanvullende crisisuitkering wordt als volgt vastgesteld: het verschil tussen het het in werkdagen uitgedrukte crisisoverbruggingsrecht (1291,69/26 = 49,68 euro) en het forfaitair bedrag van de arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering als samenwonende.

Het dagbedrag van de aanvullende crisisuitkering is dus gelijk aan:

  • Primaire AO : 49,68 – 38,10 = 11,58 euro
  • Invaliditeit zonder stopzetting bedrijf: 49,68 – 38,10 = 11,58 euro
  • Invaliditeit met stopzetting bedrijf: 49,68 – 42,60 = 7,08 euro

De uitbetaling van deze aanvullende crisisuitkering volgt tussen 22/12/2020 en 31/12/2020. (Dit geldt niet voor de periode van 01/01/2021 tem 31/03/2021)