Diëtist voortaan terugbetaald voor kinderen met overgewicht

05.08.2020 Gezondheid
De federale overheid trekt geld uit voor een bezoek aan de diëtist voor kinderen met overgewicht en obesitas. Zij zullen twee jaar lang een traject kunnen volgen met tien terugbetaalde raadplegingen. Deze duren minstens een halfuur.

Op deze manier wil de overheid de drempel verlagen om professionele hulp te zoeken voor kinderen met overgewicht en hun ouders. De maatregel ging in op 1 april maar trad pas effectief in werking op 4 mei 2020. De dieetpraktijken waren namelijk gesloten wegens het coronavirus.

Gezondheidsproblemen

Overgewicht en obesitas bij kinderen zijn een toenemend probleem in de westerse wereld. Bijna één op de vijf (19,0%) Belgische jongeren is te dik en 5,8% van de jongeren is obees (1). Heeft een kind overgewicht op jonge leeftijd? Dan krijgt het ook vaak chronische zwaarlijvigheidsproblemen op latere leeftijd met tal van gezondheidsrisico’s tot gevolg: hart- en vaatziekten, diabetes, spierziekten, bepaalde kankers …

Voorwaarden

De terugbetaling geldt voor jongeren die:

  • tussen 6 en 17 jaar oud zijn
  • verwezen worden door hun huisarts of kinderarts
  • een hoog BMI hebben, rekening houdend met de leeftijd en het geslacht

Meer info vind je hier.