Mantelzorgverlof

26.10.2020 Gezondheid
Sinds 1 september kan je mantelzorgverlof aanvragen. Dat laat je toe een maand niet of twee maanden minder te werken om voor een familielid, vriend of buur te zorgen.

Je hebt dan recht op een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De hulp moet gedurende minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar verleend worden.

Wie voltijds aan de slag is, kan een maand stoppen met werken of twee maanden de helft of een vijfde minder werken. Als je deeltijds werkt, kan je je arbeidsovereenkomst alleen gedurende een maand volledig schorsen. Het maximum geldt per zorgbehoevende.

Je mag over je volledige loopbaan maximaal zes maanden gebruikmaken van voltijds mantelzorgverlof. Als je je prestaties met de helft of een vijfde vermindert, kan dat gedurende twaalf maanden over de hele loopbaan.

Opgelet: je kan alleen genieten van het themaverlof als je een erkende mantelzorger bent. Die erkenning kan sinds 1 september met een formulier bij je ziekenfonds aangevraagd worden.

Meer informatie over mantelzorg en mantelzorgverlof